Családok lelki napja az arad-belvárosi plébánián

0
165
Fotók: a temesvári egyházmegye honlapja

Az arad-belvárosi plébániáról, valamint a temesvári egyházmegye marosi főesperességének számos egyházközségéből érkezett családok gyűltek össze március 11-én, szombaton, hogy megerősödjenek a hitben és hogy együtt elmélkedjenek a nagyböjt alatt, elgondolkodjanak azon, mit is jelent valójában a szolgálat a családban.

A több mint öt órán át tartó rendezvény meleg, barátságos környezetben, kellemes légkörben zajlott, amely lehetővé tette, hogy a jelenlévők kellő nyitottsággal vegyenek részt a lelki programon.

Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens bevezetőjét követően a résztvevők számára lenyűgöző élményt jelentett a temesvári Sabău házaspár, Marius és Lia előadása és tanúságtétele, akik kilenc gyermek szülei („közülük hét itt a földön, kettő pedig a mennyben van…”). Az előadás kiindulópontja és az elmélkedés alapja a keresztény család mai sorsa általában, és különösen a hiteles családi szolgálat volt. A házaspár megosztotta a jelenlévőkkel saját családi tapasztalatait, bemutatva, hogyan adják át személyesen a lelki értékeket gyermekeiknek. A rohanó és állandóan változó világban a Sabău családnak sikerült megteremtenie az elkötelezettség, a bizalom és a harmónia légkörét, amely a több mint 40 résztvevőt elmélkedésre késztette, valamint az olyan igazi keresztény értékek közös ápolásához vezetett, mint például a szeretet, a türelem, a megbocsátás, mások meghallgatása, a tisztelet, az áldozatvállalás – amelynek tökéletes példája a keresztre feszített Jézus Krisztus.

A lelki program során a családok különböző tevékenységeken vehettek részt, mint például közös ima, elmélkedés és vallásos énekek, keresztút és közös beszélgetések. A szentmisét Tiba Cristian mutatta be, koncelebrált Király Árpád arad-ségai plébános és Piry Radulov vingai plébános. Mindezek azt a célt szolgálták, hogy reményt, békét és nyugalmat hozzanak az emberek lelkébe, segítsék őket a jó Istenhez való kapcsolódásban, és tudatosítsák bennük minden házastárs és szülő megszentelő küldetését a keresztény családban.

A rendezvény általános légkörét a tisztelet, a tolerancia és a harmónia jellemezte, a résztvevők erős közösséget alkottak, megmutatva, hogy hitükben egységesek. Még az a 11 gyermek is, aki erre a különleges napra elkísérte szüleit, élvezte a szentmisét, valamint a szórakoztató tevékenységeket és a társas együttlétet.

A katolikus családok lelki napja az arad-belvárosi plébánián tele volt tartalommal és vallásos érzelmekkel minden résztvevő, mind a megszentelt életet élők, mind a világiak számára. Lényegében ez a nap kiváló alkalom volt a keresztény házastársak és szülők számára, hogy elgondolkodjanak a családi élet értékeiről, valamint a közösségükben betöltött szerepük fontosságáról. Ez a nap minden bizonnyal megmarad a jelenlévők emlékezetében, és inspiráció forrása lesz lelki útjuk folytatásához, mind személyes, mind társadalmi szinten, hiszen bármilyen megpróbáltatásokon is mennek keresztül a keresztény családok, folyamatosan fel kell kínálniuk a körülöttük élőknek az Istennel folytatott élő párbeszédük példáját, valamint Isten jelenlétének bizonyítékát a mindennapi életben.

Forrás: Laura-Lia Bălaj, arad-belvárosi plébánia/a temesvári egyházmegye honlapja