Lecsendesíteni a felrázott üveget

0
353
Fotók: Csiki Eszter, Székely Enikő-Andrea

A kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Karán nagyböjti elcsendesedésre hívták a hallgatókat Kiss Endre, a gyulafehérvári szeminárium lelki igazgatójának vezetésével március 10-én. Elmélkedés, csendes imaidő, lelki beszélgetés, szentgyónás és szentmise keretében a belső nyugalom kérdéskörét járhatták körül a résztvevők.

A mindent akarás eléget, szétmar. Az az életszentség, amikor az ember nem mindent, hanem csak egyet akar – ez a csak egy nem más, mint maga Isten. Kiss Endre spirituális elmélkedésében rávilágított arra, hogy a lelki összeszedettség, a rekollekciós imanap nem azért fontos, mert valaki hívő, vallását gyakorló személy, hanem mert enélkül összetörne.

A lelki egészség s az emberi méltóság egyaránt megköveteli, hogy bárki bátran kimondhassa: „ma ezekben az órákban nem vagyok elérhető, a szívem kertjében van találkozóm Istennel!” A belső szoba kifejezése vagy Avilai Szent Teréz belső várkastélya csak fogódzók abban, hogyan képzelhető el az a helyszín, ahová Istenen és ki-ki saját lelkén kívül senki másnak nincs bejárása. Ezt a „helyszínt” is építeni, óvni kell; a gondosan hátrasöpört, bedobozolt történéseket elő kell bányászni, át kell értékelni.

Ki-ki sepregessen a maga portáján! – hangzik el oly sokszor a gondolat. De kérdés az, hogy amikor az ember nagytakarítást végez, csak a porta külső részével foglalkozik, amit mások is látnak? Vagy nemcsak a kerítést festi le, hanem a szívét is újba öltözteti? Kiss Endre ezen kívül egy szemléletes mai példával is aláhúzta a belső béke fontosságát: ha lemerül a telefonunk, sőt, még mielőtt teljesen lemerülne, összevissza kapkodunk, hogy a töltőhöz mielőbb csatlakoztassuk. Mégis, ha a lelkünk lemerülőben van, annak feltöltését képesek vagyunk a teljes kiégésig halogatni.

Jézus gyógyításai folyamán mindig megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek? Nem ráerőltetve, hanem a gyógyulni vágyó tiszta vágyából fakadóan adja meg, amire az egyénnek szüksége van. A lelki igazgató arra bátorította a hallgatókat, hogy ültessék gyakorlatba a lelki kert berendezését, a lelki ház kitakarítását az Istennel töltött csendes óráikban, és várják meg, amíg a lelkük felrázott, zavaros vize lecsendesedik.

Csiki Eszter