A római Collegium Germanicum et Hungaricum spirituálisa lesz Vízi Elemér SJ

0
206
Fotó: Magyar Kurír

Miután hat év provinciálisi szolgálat után február végén leköszönt tisztségéről, néhány hónapos szabbatikum időszaka után augusztustól a római Collegium Germanicum et Hungaricum, vagyis Német-Magyar Kollégium spirituálisaként folytatja tevékenységét Vízi Elemér SJ. Az intézmény munkatársai között még találunk magyar jezsuitát: 2022. február 1-je óta a kollégium tanulmányi prefektusaként dolgozik a délvidéki születésű Szentmártoni Mihály SJ, a horvát rendtartomány tagja.

Az intézmény ötszáz éves múltra visszatekintő, jezsuita vezetés alatt álló, pápai fennhatóságú papnevelő intézet az egykori Német-római Birodalom és a Magyar Királyság területéről érkező növendékek számára. Elődjét, a római Pontificium Collegium Germanicumot 1552-ben III. Gyula pápa alapította, hogy a Németországból kiinduló reformációval szemben jól képzett papok tudjanak fellépni, a Hungaricum pedig hasonló célból a Szent Korona országaiból fogadott hallgatókat. A kettőt 1580-ban egyesítették.

Az alapításkor a Collegium vezetését a fiatal Jézus Társasága kezébe adták, első szabályzatát maga Loyolai Ignác alkotta meg: többéves tudományos, elsősorban teológiai tanulmányok, a rend lelkiségén alapuló vallásos-morális életmód a jezsuitáktól átvett szigorú napirenddel, pappá szentelés, felkészülés a lelkipásztori feladatokra, majd a tanulmányok után hazatérés.

Az alapításától kezdve a Collegiumnak körülbelül 7000 növendéke volt, közülük nagyjából 800 Magyarországról. A kommunizmus évtizedei alatt a magyarok római tanulmányait erősen korlátozták, a nyolcvanas évek végétől azonban fokozatosan ismét engedélyezték. A magyar egyházban számos pap, püspök tevékenykedik, aki itt tanult, és meghatározó élményként őrzi a jezsuita szellemiségen, lelkiségen alapuló képzést.

Forrás: jezsuita.hu