Irgalom

0
390
Eugéne Delacroix: Az irgalmas szamaritánus (1849. Részlet)

Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ismét egy olyan felszólítás Jézus részéről, aminek nagyon nehéz megfelelni. Hasonló ehhez a felhíváshoz: szentek legyetek, mert én, a ti Uratok, Istenetek szent vagyok. Számunkra Isten a mérce, senki más.

Az irgalom mellett mindig ott az igazság, igazságosság fogalma is, a kettő eltér és összetartozik. Igazságosság és irgalom. Te igazságos voltál, Uram, nekünk pedig mind a mai napig szégyen borítja arcunkat, vallja az ószövetség tanúja, Dániel (Dán 9,7). Az irgalomra vonatkozóan Walter Kasper bíboros irgalmasságról szóló könyvét lapoztam át a teológiai magyarázatért, ő könyve alcímében így fogalmaz: az irgalom a keresztény élet kulcsa. A kulcs nyit és zár… Irgalmasság nélkül nem vagyunk keresztények.

Először nézzük Isten irgalmasságát. Az ártatlanok szenvedése az ateizmus sziklája, a legnagyobb érv Isten ellen. Romano Guardini a halála előtt mondta: a mennyországban meg fogom kérdezni, miért kell az üdvösséghez a sok félelmetes útvesztés, az ártatlanok szenvedése, a bűn? A teológia keresi a magyarázatot. Egyet kijelenthetünk: beteljesült igazságosság nincs a világban és sohasem lesz előállítható. Kiáltunk az igazságosság után és remélünk az irgalmasságban.

Az Ószövetségben Isten irgalmassága az ő sajátos igazságossága. Az ő irgalma hatékony. Íme néhány ószövetségi vers példaként erre. Kiv, 34,6: Jahve, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűségben. Zsolt 86,5: Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. Zsolt 103,4: Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz. Iz 55,7: Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.

Az Úr irgalmasságában visszatartja jogos haragját, ő maga tartja vissza önmagát. Esélyt ad a bűnösnek, ez nem más, mint a megtérésre hívogató kegyelem. Isten az élet és a szegények mellett dönt.

Az Újszövetségben Jézus eljövetelével elérkezett a béke, a shalom földre.

Elérkezett Isten országa. Jézus mindenki számára meghirdette Isten irgalmát, mindenki számára nyitva áll az út Istenhez. Jézus magatartása a nyilvános bűnösökkel szemben sokak szemében elfogadhatatlan, szeretete irántuk sokakat megbotránkoztat.

Az irgalmasság Isten alapvető tulajdonsága. Nem egy passzív Isten, hanem az irgalmasságban együtt szenvedő Isten. Jászolban kezdte és a kereszten végezte. A keresztre feszített Isten, aki akkor és ma is sokak számára botrány. Jézus emberségében velünk szenvedett.

Ha mi az irgalmasságra gondolunk, Jézus (melyik) példabeszéde jut eszünkbe? Az irgalmas szamaritánusé… Akkor és azon kell segíteni, aki éppen segítségre és irgalomra szorul.

A hit részesedés Jézus sorsában, életében, halálában és feltámadásában. Életünk útja Jézus útja, imitatio Christi, Krisztus utánzása, az ő életének lemásolása. Az irgalmasságot úgy kell néznünk, mint Isten ajándékát és egyben mint tőle kapott feladatot. Cselekednünk kell az irgalmasságot. Meg kell élnünk szóban, tettben és tanúságot kell tenni róla.

Ferenc pápának egyik kedvenc könyve az említett Walter Kasper által írt könyv. Amikor az irgalmasságról tanúskodik, a pápa tud olyanokat mondani és tenni, amivel sokan nem értenek egyet, amin ma is pont úgy megbotránkoznak, mint Jézus kortársai Jézus cselekedetein. ilyenek Ferenc pápa menekültek érdekében elmondott beszédei és tettei, valamint a nagycsütörtöki lábmosás a római börtönben. Mindezeken még a jámbor keresztények is háborogtak, ,,ez azért már sok”, vélték. Vajon kinek van igaza?

Az irgalmasság Isten másként valóságát hirdeti. Ha irgalmasok vagyunk, akkor ez ránk is érvényes, különösen most, a szent negyven nap alatt. Tanúságot tehetünk arról, hogy tudunk és merünk mások lenni.

Nóda Mózes

MEGOSZTÁS