Folyamatosan „érlelődnünk” kell

0
377
Fotók: Dávid Tünde

Két sikeresnek mondható évad után idén márciusban újra elkezdődik a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program (PTK). Kovács Gergely érsek 2021-ben indította útjára a főegyházmegyében újdonságnak számító programot, amely iránt az utóbbi két évben a főegyházmegye aktív papságának mintegy fele érdeklődött (közülük szép számmal olyanok, akik mindkét évben több kurzuson is részt vettek). Míg az első két évad úgynevezett „pilot projectnek” (bevezető szakasznak) tekinthető, idéntől már egy hosszú távú főegyházmegyei stratégiába illeszkedő, ötéves ciklusokra osztott papi továbbképzési rendszer részeként működik a PTK.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Szabályzata (723/2022) többek között rendelkezik arról, hogy a papok kötelezettsége és joga továbbképzési rendezvényeken rendszeresen részt venni. E kötelezettség teljesítésének nyilvántartásáról, valamint a továbbképzési program szakmai koordinálásáról a 2022-ben létrehozott Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképző Testület (PTT) gondoskodik. A PTT elnöke dr. András István mesterkanonok, szemináriumi rektor, tagjai dr. habil. Diósi Dávid vicerektor, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dékánja, dr. Kiss Endre kanonok, szemináriumi spirituális, Csont Ede tusnádi plébános, Takó István, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia plébánosa. A testület munkáját segíti Dávid Tünde érsekségi projektmenedzser, aki a továbbképzési program szervezési, koordinálási és logisztikai részéért felel.

A PTT-elnök szerint „életünk állandó tapasztalatok, tanulások sorozata, melyek alakítanak, formálnak bennünket és remélhetőleg jobbá is tesznek. Jobbá akkor, ha le tudjuk vonni azokat a következtetéseket, melyek által közelebb kerülünk önmagukhoz, Istenhez és az emberekhez (a ránk bízottakhoz). Ehhez öntudatos, felelős döntésre és állandó figyelmes jelenlétre, valamint önképzésre van szükség. Folyamatosan képeznünk kell önmagunkat – azt hiszem, ezt gyakran megérezzük, amikor tudásunk, ismereteink határait feszegetik, feszegetjük, amikor egyik-másik téma, kérdés mentén felötlik bennünk, hogy ezt még meg kellene nézni, ennek utána kellene járni…. Van erre bátorságunk?

Papokként Krisztus örömhírét hirdetjük, de míg ez az örömhír örök és állandó, a világ, amelyben ezt hirdetjük, folyamatosan változik, egyre több és újabb kihívást állítva elénk. A világ halad, és ha mi nem tudunk, vagy nem akarunk a változásokkal lépést tartani, elavulttá, sőt akár nevetségessé is válhatunk. Hogy egy pap képzésekre jár, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy az, ahogy ő jelenleg él és tevékenykedik, az elégtelen vagy kevés lenne, hanem azt, hogy fontosnak tartja új információk megszerzését, meglévő ismereteinek újragondolását, használt eszköztárának felfrissítését, bővítését. Az egyes képzéseken látottak-hallottak segítenek jobban ismerni, átlátni, érteni a körülöttünk levő világot, annak aktuális nyelvét, közlési és közeledési formáit, ezáltal pedig hatékonyabban hirdetjük az örömhírt. Az Istent és embert szolgálni vágyó lelkület mellett a papi hivatás része az a vágy is, hogy a szolgálatot minél jobban, gyümölcsözőbben teljesíthessük. Ehhez pedig nekünk magunknak is folyamatosan »érlelődnünk« kell.”

Erre a meggondolásra, célkitűzésre alapozva a PTT már tavaly elkezdte előkészítő munkáját, melynek eredményeként február 17-én meghirdetésre került a 2023-as PTK-program, amely – az eddigi gyakorlathoz hasonlóan – elismert szakemberekkel, valamint az egyes témákban jártas papokkal való együttműködésre épül, a pasztorációs munka hagyományos területeit és legmodernebb kihívásait egyaránt érinteni kívánva. Az érdeklődők új ismereteket, módszereket, ötleteket, tanácsokat kaphatnak a lelkipásztori feladatkörök különböző területein: középiskolásoknak tartott bérmálkozási felkészítő; pénzügyi folyamatok áttekintése, menedzselése és tervezése; a határok és azok betartása az emberi kapcsolatokban; a plébániaközösség fiataljaival való foglalkozás; a házaspárok „bölcsőtől a sírig tartó” pasztorális kísérése; drogprevenciós lehetőségek a fiatalok lelkigondozásában; a lelki beszélgetés lehetőségei, korlátai és határai; Az Egyház szociális tanításának lelkiségi megalapozása (DOCAT-lelkület); stressz, kiégés és ezek kezelése, megelőzése; a bennünk élő gyermek gyógyítása. A személyes tanulás, az elméleti tudás és különböző kompetenciák egyéni fejlesztése mellett a képzések a közösségi együttlét fontos élményét is nyújtják: a résztvevők paptestvéri közösségben osztanak meg egymás között gyakorlati kérdéseket, válaszokat, meglátásokat, élményeket, támogatják és (meg)erősítik egymást hivatástudatukban, másokat szolgáló elköteleződésükben.

A jelentkezési határidő minden képzésre egységesen 2023. március 5. Részvételi feltétel a megadott határidő szerinti jelentkezés, valamint az egyes képzések teljes időtartama alatti jelenlét. A regisztráció a ptk.ersekseg.ro honlapon történik, ahol a szükséges adatok megadásával jelentkeznek a résztvevők egy vagy több képzésre. A képzések, akárcsak az elmúlt két évben, továbbra is támogatottak anyagilag, a kurzusok és megszervezésük költségeinek jelentős részét a főegyházmegye fedezi.

Dávid Tünde