A törvény szeretete Istennel

0
325

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
Mt 5,17−37

A hegyi beszéd tömör részletét tárja elénk a mai evangélium. Mi teszi tökéletessé a törvényt, mi teszi teljessé a hétköznapi rutint, az élet fenntartásához szükséges szabályrendszert? Ez a mai kor emberének nagy kérdése: hogyan előzzem meg a kiégést, a sokféle előírás betartásából fakadó túlterheltséget? A tanárokat, az orvosokat gyakran megnyomorítja a sok papírmunka, az adminisztráció bonyodalma. A törvények, az előírások mintha értelmüket veszítenék, és ennek szorításából kimenekülünk, friss levegő után vágyakozunk. Ezzel együtt viszont tán szeretnénk megtalálni, hogy az előírások, az élet működéséhez szükséges törvények hogyan épülhetnének be úgy az életünkbe, hogy ne kelljen azokra nyűgként, undorral gondolnunk.

Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegye. Ha ő ott van, ha Isten benne van a törvényben, akkor úgy tűnik, a törvény tökéletessé válik. Nem a farizeusi értelemben tökéletessé, hogy minden elvárást kipipálunk. Egy mélyebb tökéletességre, teljességre gondol Jézus. Arra a tökéletességre, ami a törvény gyökerénél meglátja azt, hogy Isten valami miatt akarja azt a törvényt. Nem ideológiát akar Jézus, hanem mintha arra hívna meg minket, hogy az életünk törvényeit lássuk összefüggésben Istennel. Egy személyes példámat osztanám meg: „Istenem, neked miért fontos ez az ifjúságvédelmi dokumentum? Elsőre sok előírással találkozom benne, amire oda kell figyelni, ez feszültséget okoz. Mégis ha túltekintek a kezdeti ellenállásomon, akkor érzem benne a meghívást, hogy veled együtt szeretném védeni a gyermekeket, a legkiszolgáltatottabbakat és a legsérülékenyebbeket. Szeretnék ebben növekedni, mert tudom, hogy te a legkisebbek, a legtörékenyebbek pártfogója vagy. Szeretnék ebben társad lenni, Uram!”

Milyen törvények vannak az életedben, amivel szeretnél imádkozni a jövő héten? Ahol nem szeretnél leállni csupán a kötelességteljesítés szintjén, hanem szeretnél Istennel együtt rájuk tekinteni. Belehallgatni, hogy vajon Isten mit szól azokhoz a törvényekhez? Ha azt tapasztalom, sejtem, hogy Istennek is szívügye az a törvény, akkor annak teljesítésekor megélhetem azt imaként: „Szeretném felajánlani, Uram, neked szolgálatomat. Nem kényszerességből, hanem szabadon, hogy társad lehessek. Szeretnék veled együtt gondoskodni arról az értékről, amit a törvény védeni akar. Szeretném veled együtt keresni, hogy azt az értéket, célt hogyan tudom kreatívan, proaktívan szolgálni. Ámen.”

András Csaba SJ

MEGOSZTÁS