Jegyesség – mítosz vagy valóság?

0
392

Fókuszban a jegyesek, állítja a Dotterer-Kiszely Anikó és Szilárd házaspár. És valóban, a temesvári egyházmegye Családpasztorációs Irodája számára fókuszban vannak a jegyesek, nekik kínálják a házasságra való előkészületként a jegyesoktatást, ami szerintük isteni ajándék!

Eljegyzés? Jegyesség? Miről beszélünk? A 21. században még mindig divat a jegyesség? Sokak meglepetésére igen, ma is vannak eljegyzések, jegyesek …
Kár lenne kihagyni ezt a mélyebb ismeretséggel, kellemes vagy kevésbé kellemes meglepetésekkel teli szakaszt. A pár mindkét fele számára egy színes út a házasság elején.

Jegyesek – egy fiatal nő és egy fiatal férfi, akik azon tűnődnek, hogy merre induljanak, hogyan haladjanak a legmegfelelőbben a sok munkával, örömökkel, de nehézségekkel is meghintett előttük álló úton. Mit jelent a házasság, ez az út, amit együtt fognak végigjárni kéz a kézben, egymásba kapaszkodva? Sikerül kitartani, megérkezni a célhoz?

Sok kérdés … és az idő repül… Kivel beszéljék meg mindazt, ami aggasztja őket, ami némi bizonytalanságot ültet el a szívükben?

Rohanás, futás, … de, merre, mi után?
Jegyesoktatás? Mi ez a házasságra való felkészülés? – kérdezik tőlünk gyakran. A válasz szívből jön, habozás nélkül: ajándék a fiataloknak, Isten ajándéka – válaszok a kérdéseikre, bizonytalanságaik tisztázása, közösséghez való tartozás, kommunikáció más fiatalokkal, akik ugyanazokkal a félelmekkel, aggodalmakkal, örömökkel néznek szembe, találkozás és tanulás olyan pároktól, akik már több tapasztalaton mentek át, és nyíltan megosztják ezeket a házasságra készülőkkel.

És … nekiláttunk! Igen, jegyesoktatás! Ha túlzsúfolt is a programunk, szakítunk az időnkből és várjuk a fiatal jegyespárokat, akik jönnek, sok más hétköznapi dolgot félretéve, hogy hallgassák, aktívan részt vegyenek a javasolt témákban.

Őszintén, nyitottan beszéljük meg a hétköznapok apróságait, az élet „szürke” és „színes” dolgait, napjait. Mindennapi szempontokról tárgyalunk részletesen és konkrét példákkal. Önkéntes, több éve házasságban élő párok nyitottan, szeretettel mutatják be tanúságtételként házaséletük élményeinek egy-egy részét, mint például: a kommunikáció, a megbocsátás, az együtt töltött minőségi idő, a közös döntések, a szexualitás, a házasság, mint szentség, a gyermek a családban.

Az eddigi hét jegyesoktatás után azt tapasztaljuk, hogy a tanfolyam hat/hét hete egy szempillantás alatt elrepül. A jegyesek mosolya egyre tisztábbá, őszintébbé válik. Tekintetük azt sugallja, hogy a kezdeti kérdőjelek lassan elhalványulnak. Barátságok születnek, amelyek remélhetőleg megerősödnek és meghozzák gyümölcsüket, akárcsak a születendő házasságok!

Hálát adunk Istennek és a Szűzanyának minden útmutatásukért és támogatásukért! Arra biztatjuk a fiatalokat, hogy ne féljenek a házasságtól! A jegyesoktatás előnyös lehetőség arra, hogy jobban megnyíljanak egymás felé, megtanuljanak mélyebben kommunikálni egymással és Teremtőnkkel egyaránt. Lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjék egymást, hogy hallják és lássák, nincsenek egyedül, hogy léteznek más fiatalok és párok, akik régóta házasok és akik hasonló problémákkal küzdenek, mint ők és … mindig mindenre van megoldás a jó Isten kegyelméből.

Néhány gondolat, tanúságtétel azoktól a fiataloktól, akik részt vettek jegyesoktatáson és jelenleg már házasok:
„Szavakkal nem tudjuk eléggé megköszönni a türelmeteket, a közelségeteket és a tanításaitokat. Bár az első gondolatunk az volt, hogy jajj, 7 hétig mennünk kell erre a valamire, az első találkozás alkalmával már 20 perc után megváltozott a hozzáállásunk. A kurzusok jól felépítettek, az előadók nyitottak voltak, és mély üzeneteket közvetítettek számunkra. A témák érintettek minden olyan szempontot, amelyet meg kell beszélni minden párnak házasság előtt, ha egy szilárd alapon nyugvó, tartós kapcsolatot szeretne. Bizonyítékként, minden óra után hazafelé menet megbeszéltük a napi témát, és végül olyan témákat vitattunk meg, amelyeket általában nem érintettünk volna.,, (G + C)

„A jegyesoktatás alatt megtanultuk, hogy többet beszélgessünk egymással inkább lelki dolgokra fókuszálva, hogy jobban odafigyeljünk társunk szükségleteire. Reméljük, hogy minél több fiatalnak tartanak hasonló tanfolyamot, akik szeretnének elindulni a házasság szép útján.” (H + F)

„Néhány dolog, ami megérintett bennünket a jegyesoktatáson: a kapcsolatunkban hárman vagyunk – mi ketten és Isten, életünk legfontosabb személye a házastársunk, a kommunikáció, a tisztelet, a kedvesség része kell, hogy legyen a házasságnak, szánjunk időt egymásra és legyen közös tevékenységünk.” (A + G)

„Csonka, problémákkal küzdő családból származunk. E jegyesoktatás ráébresztett arra, hogy mennyire fontos a kommunikáció, az egymáshoz és az Isten való közelség.” (A + A)
„Olyan itt, mint egy családban, ahol azt éreztetitek velünk, hogy mi is a részei vagyunk.” (D + R)

A tanúságtételek hangsúlyozzák, hogy igen, szükség van a házasság előtti lelki felkészülésre, és nem szabad feladni, még ha nem is egyszerű és könnyű. Az Úrtól kapott talentumainkat a jegyesek felkészítésére, útmutatására igyekszünk felhasználni. Őszintén szólva nekünk is jól jött volna egy hasonló képzés, mielőtt összeházasodtunk, de minden jegyesoktatás alkalmával sokat kapunk mi is a fiataloktól. Az Amoris laetitia 325. pontjában a következő mondatot olvassuk: „Házasságunk célja a nagy család építése”.  Hiszünk abban, hogy ha Isten is úgy akarja, a Szentlélek segítségével a házasulandó jegyespárok idővel a plébániákon belül aktív családcsoportokat alkotnak, továbbviszik az apostoli munkát és építik az egyház nagy családját.

A jegyesoktatás révén a jegyespárok növekedhetnek, és a folyamatos párbeszéd (kettőjük között és Istennel), az Isten Igéjének rendszeres olvasása, az Eucharisztia és a közösség támogatása révén megtapasztalhatják a házasság felbonthatatlanságát, ami nem csak azt jelenti, hogy nem válnak el egymástól, de egy pillanatra sem szakítják meg a köztük lévő szerelmet.

Kedves fiatalok! Ajánljuk, hogy érdeklődjetek a jegyesoktatásokról a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye minden plébániáján – ezek megtartásának helyszíneiről és időpontjairól. A helyi plébánosok minden bizonnyal tájékoztatnak benneteket.
Ne féljetek, nem vagytok egyedül!
Őszintén és nyitottsággal várunk!

Koordinátorok: a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Családpasztorációs Irodája, a Dotterer-Kiszely Anikó és Szilárd házaspár (telefon: +40722209957, e-mail: dokyancy@gmail.com)

Forrás: a temesvári egyházmegye sajtóirodája