Megáldották a kisiratosi felújított plébániaépületet

0
480
Fotók: gerhardus.ro

Az idei esztendő első szombatján, január 7-én Pál József Csaba megyés püspök Kisiratoson délután szentmisét mutatott be a helyi templomban, majd megáldotta a felújított plébániaépületet. A szentmisén koncelebrált Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános és Szabó Gyula helyi plébános, aki nemrég vette át a kisiratosi egyházközség pasztorálását.

A hívek nevében a helyi plébános üdvözölte a megyés püspököt és úgy fogalmazott: mindig nagy öröm, ha a közösség az egyházmegye főpásztorával ünnepelheti az eucharisztiát. Úgy fogalmazott: különösen nagy öröm számukra, hogy a főpásztor segítségével, a jó hívek áldozatos adománya és munkája, valamint a polgármesteri hivatal segítsége révén újjávarázsolt plébániát megáldotta a megyés püspök.

„Még két hónapja sincs, hogy Kisiratoson vagyok, de már egy csodával határos dolgot megtapasztaltam: azt, hogy a hívek szeretik Jézust, az ő házát és a plébániát. Van összefogás, amelyre igen nagy szükség van” – emelte ki Szabó Gyula plébános. A megyés püspököt az egyháztanács részéről Szallai Szabolcs elnök üdvözölte. A szentmisén és a plébániaépület megáldásán jelen volt Korondi Józsa Erika polgármester, valamint a helyi tanács több tagja. A liturgia zenei szolgálatát a helyi énekkar látta el, orgonán játszott Almási László arad-ségai kántor.
Homíliájában Pál József Csaba a felolvasott evangéliumi részhez kapcsolódóan két fogalmat emelt ki: az engedelmességet és az alázatot.

„Amikor János és Jézus találkozik egymással, János tiltakozik: te kellene, hogy megkeresztelj engem, és mégis te kéred tőlem a keresztséget? Jézus azt válaszolja: tegyük meg, amit az Úr kér. A Szentírás úgy fogalmaz: János engedett neki. János nem csupán engedelmeskedett, hanem engedett neki, vagyis megengedte, hogy az Úr azt tegye, amit akar. Hogy is van az, hogy megengedjük az Úrnak, hogy azt tegye velünk, amit ő akar? Engedelmeskedünk mi neki? Fontos, hogy odafigyeljünk Jánosra, aki végül engedett Jézusnak. Engedek Istennek, amikor Isten beleszól az életembe. Élő, személyes kapcsolatban akarok maradni Istennel, hogy azt tehesse az életemben, amit ő akar” – hangsúlyozta szentbeszédében a megyés püspök.

A szentmise végén Király Árpád marosi főesperes köszönte meg a főpásztornak a közös ünneplést, majd elismerő szavakkal méltatta a hívek támogatását, áldozatos munkáját, továbbá a példás összefogást, amely a közösség tagjai és a helyi Polgármesteri Hivatal között létrejött annak érdekében, hogy a helység plébánosának méltó körülményeket tudjanak biztosítani.

„Jó tudni, hogy a főpásztorunk szívén viseli ennek a közösségnek a sorsát. Köszönjük a nagylelkű támogatást, és ígérjük, hogy amit kölcsön kaptunk, azt a jó Isten segítségével, a hívek összefogásával vissza tudjuk fizetni” – mondta az arad-ségai plébános. A szentmisét követően a megyés püspök a koncelebráló lelkipásztorok és a hívek kíséretében a templom szomszédságában lévő plébániaépülethez vonult, ahol megáldotta az átfogó belső felújításon átesett ingatlant.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája