Népszámlálás: 1 millió kétezer magyar és 405 ezer magyar nemzetiségű római katolikus Romániában

1
453
A tavalyi csíksomlyói pünkösdi búcsún. Fotó: Csúcs Mária

Romániában 1 millió kétezer-kétszáz személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek a 2022-es népszámláláson, így a magyar kisebbség a lakosság 6 százalékát teszi ki azok körében, akik válaszoltak erre a kérdésre. A római katolikus vallásúak száma csökkent a 2011-es népszámláláshoz képest.

A legutóbbi, 2011-es cenzuson 1 227 623 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, vagyis tíz év alatt több mint 225 ezerrel csökkent a romániai magyarság száma, de még így is megőriztük a 6 százalékos arányunkat, azaz az összlakosságnak 6 százalékát mi alkotjuk. Románia lakossága eléri a 19 053 800 főt, ebből 16 568 900 személy nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról. Közülük 89,3 százalék, azaz 14,8 milliónyian vallották magukat román nemzetiségűnek. A lakosság 1,1 millióval csökkent a legutóbbi népszámláláshoz képest.

A magyar után a legnépesebb a roma kisebbség, amely 569 500 főt számlál, és a lakosság 3,4 százalékát teszi ki. Húszezer főnél nagyobb létszámú nemzetiség az ukrán (45 800 fő), a német (22 900) és a török (20 900). A lakosság 6,3 százaléka nevezte meg a magyart anyanyelveként. 91,6 százalék a román nyelvet használja első nyelvként a családban. A roma nyelvet 1,2 százalék beszéli, az ukránt 0,2 százalék. A felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésre 16 millió 551 ezren válaszoltak: 85,3 százalékuk ortodox kereszténynek, 4,5 százaléka római katolikusnak, 3 százaléka reformátusnak vallotta magát. A magukat vallástalannak vagy ateistának vallók aránya 0,9 százalék volt. Római katolikus vallású hívő az országban összesen 741 276, református 495 380, görögkatolikus 115 364, a pünkösdi-karizmatikus mozgalom követői 404 307, evangélikus–lutheránus 20 023.

Ugyanakkor a magyar nemzetiségű római katolikusok száma 405 212, a magyar nemzetiségű református vallásúaké 453 621, a magyar görögkatolikusoké pedig 12 772. A 2011-es népszámlálás adatai szerint tíz évvel ezelőtt 870 774 fő vallotta magát az országban római katolikus vallásúnak. A reformátusok száma ugyancsak esett, ugyanis 2011-ben 600 932 fő tartozott ehhez a felekezethez, míg például a pünkösdista egyház követőinek száma nőtt: tíz év alatt 150 593 főről több mint 400 ezerre. Az ortodox vallásúak számának csökkenése is szembetűnő: 2011-ben 16 307 004 fő vallotta magát ortodox kereszténynek, az ő számuk több mint két millióval csökkent, a friss népszámlálás szerint ugyanis ma 13 989 584-en tartoznak az ortodox felekezet hívei közé.

A statisztikai intézet közölte, hogy folytatódott a lakosság elöregedése, megnőtt a 65 év felettiek aránya: 121 idős személy jut 100 fiatalra, míg 2011-ben 101,8 idős jutott száz fiatalra. Így ez a mutató 20 százalékponttal romlott. Az egyetemet végzettek aránya a 2011-es adatokhoz képest 12,9 százalékról 16 százalékra nőtt, míg az alacsony képzettségűeké 50 százalékról 40 százalékra mérséklődött. A népszámlálást eredetileg 2021-ben kellett volna megszervezni, de a járvány miatt elhalasztották 2022-re.

IDE kattintva a népszámlálás minden részletes adatát át lehet böngészni.

MTI; Romkat

1 HOZZÁSZÓLÁS