GMB + 2023

0
1037
A vízkereszt ünnepét megelőző házszentelés Jobbágytelkén 2023 januárjában. Mihály József plébánost Bereczki Dezső kántor és Bakó Edit harangozó kísérik. Ministránsok: Sebesi Dávid és Bakó Hunor. A csengettyűsök rendszerint három házzal elébb járnak.

Van, ahol újabb szokás szerint karácsony és újév között megszentelik a házakat, sok helyen a hagyomány szerint újév után, vízkereszt körül zajlik a házszentelés. A szép szokás, meghitt szertartás élményéről Mosoni Emőke, a Román Televízió Magyar Adásának főszerkesztője jegyzetét olvashatják.

Boldog ház, hol Krisztus lakik,
Onnan sátán eltávozik,
Ha van is ott keserűség,
Ott van a lelki békesség.

Valamikor heten ,,álltunk elé” a családból a házszentelést végző plébános és kísérete fogadására. Ám évek óta már csak édesanyám képviseli a családot. Így aztán különösen boldog vagyok, hogy idén minket is itthon ért a házszentelés, s ennek a szép ünnepnek a felidézésekor immár nem csak az emlékeimre hagyatkozhatom.

Vízkereszt hetében a pap szentelt vízzel hinti meg a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára az egyházfi vagy a kántor írja fel szentelt krétával az évszámot és a Háromkirályok – Gáspár, Menyhárt, Boldizsár kezdőbetűit: GMB + 2023. Olyant is látni helyenként, hogy 20 + C + M + B + 23. CMB – az értelmezés szerint ez a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat, vagyis: Krisztus áldja meg e házat!

A házszentelés egyben a hívek lajstromba szedésének a napja is (régebben legalábbis az is volt).

A csengettyűsöknek apró, a ministránsoknak papír, a plébánosnak kalapfonat, újabban pénz jár házszenteléskor – nem sok, inkább csak szimbolikus összegek. Édesanya gyerekkorában két tojás és egy csupornyi szárazpaszuly illette a plébánost. Akkoriban a papon, a kántoron, a harangozón és a ministránsokon kívül két egyházfi és a megyebíró is része volt a házszentelői csapatnak. A tojás és szárazpaszuly adomány aztán kivásott, a tojások ugyanis a nap második felére rendszerint összetörtek – mondják. Akkoriban keményebbek voltak a telek és csúszósabbak az utak…

A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe:
• a napkeleti bölcsek imádása (és korábban, a karácsony ünnepének kialakulása előtt Jézus születése);
• Jézus megkeresztelkedése a Jordánban;
• Jézus első csodája (a víz borrá változtatása) a Kánai menyegzőn.

Köszönjük szépen Mihály József jobbágytelki plébánosnak, hogy ha esik, ha hull, ha fagy van, ha sár évről-évre megszenteli hajlékainkat!

Szeretem a tömjén friss illatát, amely még órákig belengi a szobát…

Jobbágytelke, 2023. január 4.