Tízezrek rótták és róják le kegyeletüket XVI. Benedek pápa ravatalánál

0
882
Fotók: Vatican News/Facebook

Hétfőn reggel hét órakor szállították át XVI. Benedek emeritus pápa holttestét a Mater Ecclesiae monostor kápolnájából a Szent Péter bazilikába, ahol annak főhajójában a Confessio oltár előtt ravatalozták fel. Hétfőtől csütörtökig – reggel héttől este hétig – három napon át jöhetnek a hívek a bazilikába, hogy leróják kegyeletüket az emeritus pápa ravatala előtt.

Tömött sorokban ezrek várakoznak arra, hogy ima közben lassan előrehaladva fejet hajtsanak a szeretett emeritus pápa előtt. Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter bazilika főpapja reggel negyed nyolckor, a ravatal megérkezése után rövid szertartás keretében megáldotta XVI. Benedek földi maradványait, majd Georg Gänswein érsek, az elhunyt pápa magántitkára fogadta az első látogatók részvétnyilvánításait.

XVI. Benedek pápa 2005-től 2013-ig tartó péteri szolgálata során – miként az szokásos – Itália prímásaként egyúttal az olaszországi katolikus egyház feje is volt. Most közzétett lelki végrendeletében ezt írta: „Hálát adok Istennek mindazért a szépségért, amit életutam minden szakaszán megtapasztalhattam, különösen Rómában és Olaszországban, amely második hazámmá vált”. Ennek jegyében elsőként Sergio Matterella olasz köztársági elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök állt meg rövid imádságra és tiszteletadásra a ravatal előtt, együtt a város polgármesterével és az olasz közélet jelentős tagjaival.

A gyászoló hívek ugyanakkor nemcsak a néhai pápára gondolnak hálatelt szívvel, de „don Georgra” is, az emeritus pápa magántitkárára. Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek pápa titkára hűséges maradt mesteréhez és pápájához mindhalálig. Ahogy tíz évvel ezelőtt XVI. Benedek pápa lemondása után a vatikáni kertekben fekvő Mater Ecclesiae monostorba vonult vissza, a titkára is követte őt és lett gyakorlatilag maga is imádkozó szerzetessé. Visszavonult életét teljes egészében az emeritus pápának szentelte, ő tartotta fenn számára a kapcsolatot a külvilággal, és intézte azt a kevés fogadást, amelyek keretében igazán kevesek diszkrét módon meglátogatták az idős emeritus pápát. Fénykép örökíti meg, amint a reggeli felravatalozás szertartása után fiúi tisztelettel megcsókolta szeretett pápájának a kezét.

Hamar híre ment a bazilikában annak a különleges esetnek, ami egy 76 éves kalábriai szerzetesnővérrel történt. Két éve egy komoly baleset következtében eltört a lába és azóta is mankóval jár. Nagyon erősen kérte az illetékeseket, hogy most engedjék be külön a ravatal közelébe, hogy ott nyugodtan imádkozhasson. Minthogy eleget tettek kérésének és imádkozhatott, megpróbált hálaképpen letérdelni, amit immár két éve nem tudott megtenni a balesete óta. Most azonban sikerült, s ahogy ő maga mondta: biztonság kedvéért még egyszer megpróbáltam. És ment neki, másodjára is. Hálás szívvel fölfohászkodott: „ezt neki köszönhetem!”

Forrás: Vatican News