Kreativitásvetélkedő 15. alkalommal

0
613
Kreativitásvetélkedő 2022-ben. Fotó: Archív

Ferenc pápa a következő püspöki szinódust a szinodális egyházért témával hirdette meg. A szinódus egyházmegyei szakasza 2021 októberében kezdődött, kulcsszavai: közösség – részvétel – küldetés. A szinodális folyamat második szakaszának a végére, a harmadik szakasz kezdetére értünk, ennek jegyében hirdetik meg újra az erdélyi főegyházmegyei kreativitásvetélkedő XV. fordulóját, amely a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek és fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában. A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébánia/Pro Vita Cristiana Alapítvány és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum szervezésében kerül sor 2023. április 14–15-én.

Tekintve a korábbi évek tapasztalatait, a verseny egyes kategóriái online formában, illetve személyes jelenléttel kerülnek lebonyolításra.

A vetélkedőre a kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen lehet bejelentkezni, illetve el kell küldeni az adatokat a szekciófelelősöknek is. 2023. február 17-ig tart a regisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet támogatás) és a kategóriák pontos beosztása. Ezt követően március 17-én zárul az adatellenőrzés, ugyanakkor a jelentkezők értesítést is kapnak, hogy az általuk választott aktív versenykategóriára pontosan milyen időpontban és helyszínen / milyen online platformon kerül sor.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, rövidfilm passzív kategóriákban a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése, amelynek határideje március 24-e. Az alkotásokat csak a verseny díjazása után lehet visszaigényelni, külön kérésre (ezért a beküldött alkotásokra fel kell tüntetni, hogy alkotója visszaigényli-e). Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, zene, tánc, sport aktív versenykategóriák.

Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriák közül csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés. Ha valaki több aktív kategóriát is bejelöl, a regisztrációt érvénytelennek tekintik. A regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja, ezt követően nem tudnak újabb jelentkezéseket elfogadni. A nem regisztrált résztvevők alkotásai/bemutatói nem kerülnek értékelésre. Ha a regisztráció után valaki visszalép, kérik azonnal jelezni.

Minden versenykategória célja a szinodális egyházért programhoz való kapcsolódás, ennek keretében a három fő témához (közösség – részvétel – küldetés) kapcsolódó kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket – a kategóriák zsűrizését – az adott szakterületek szakemberei dolgozzák ki.

A „szinódus” ősi szó az egyház hagyományában és azt az utat jelzi, amelyen Isten népe együtt jár. Isten népének minden tagja a keresztség által arra hivatott, hogy aktív részese legyen az egyház életének. A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelöli, ahogyan Isten népe együtt vándorol és egy közösségbe tartozik.

Passzív kategóriák

Dombormű/körplasztika: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak az alkotások visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: III–V. osztály, VI–VIII. osztály, IX–XII. osztály. Kivitelezés: egyéni. Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai. Szekciófelelős: Csíki Csilla – csilla.csiki@rakoczi.ro.

Rajz: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Minden tanügyi káder évfolyamonként maximum öt munkával jelentkezhet. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika vagy bármilyen technikával készült festmény. A műalkotások mérete A4 vagy A3. A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát. Minden alkotáshoz meg kell adni a pályázó nevét, életkorát/osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt a rajzokat kartonra kell ragasztani, az azonosító adatokat fel kell tüntetni. Az alkotások egy része kiállításra kerül. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály, VI–VII. osztály, VIII–IX. osztály, X–XII. osztály. Kivitelezés: egyéni. Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai. Szekciófelelős: Csíki Csilla – csilla.csiki@rakoczi.ro.

Fotó: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab képpel lehet jelentkezni. Az alkotásokat csak digitális formában kell elküldeni, a szekciófelelősnek.

Korcsoportok: II–V., VI–IX. és X–XII. osztályosok. Kivitelezés: egyéni. Szekciófelelős: Högyes Katalin – katalorincz26@yahoo.com.

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshopban, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése. Az alkotásokat csak digitális formában kell elküldeni, a szekciófelelősnek. A más módszerrel készült plakátokat is elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni.

Korcsoportok: III–V., VI–IX. és a X–XII. osztály. Kivitelezés: egyéni. Szekciófelelős: Högyes Katalin – katalorincz26@yahoo.com.

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, minden hónapnál egy egyházi közösségi esemény megjelenítésével (amely egyházi közösségi esemény az egyházi tevékenységekben való részvételről, vagy egyházi küldetésről szól), a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshopban, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)

A digitálisan készülő plakátokat nem szükséges kinyomtatni, ezeket csak digitálisan kell elküldeni a szekciófelelősnek, illetve a más módszerrel készült naptárakról is elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: VI–IX. és X–XII. osztály. Kivitelezés: egyéni. Szekciófelelős: Högyes Katalin – katalorincz26@yahoo.com.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni az egyházmegyei szinódusi készülődés egy mozzanatát. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, és hogy mennyire érte el a film a célját. A rövidfilmeket elektronikusan elküldik a résztvevők a szekciófelelősnek.

Korcsoportok: III–IV., V–VII., VIII–IX. és X–XII. osztály. Kivitelezés: nincs megkötés. Szekciófelelős: Bucșa Mária-Magdolna – b_mariamagdalena@ymail.com.

Aktív kategóriák

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, az azonos úton együtt járással kapcsolatos szentírási idézet alapján.

Korcsoportok és feladat: II–IV. (próza, levél), V–VIII. (próza, levél, napló) és IX–XII. (próza, levél, napló, monológ). Kivitelezés: egyéni. Szekciófelelős: Bucșa Mária-Magdolna – b_mariamagdalena@ymail.com.

Szavalat: Egy vers elszavalása a regisztráló diák és/vagy felkészítője által választott, a verseny tematikájával kapcsolatos két vers közül. A vers kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az elszavalására legtöbb 5 perc áll rendelkezésre. Minden versenyző két verssel készül, mindkét vers címét be kell küldeni a regisztráláskor, illetve a verseket is legkésőbb március 17-ig. A vetélkedő során a zsűri dönti el, hogy melyik verset kéri elszavalni.

Korcsoportok: 0–I., II–IV., V–VII. és VIII–XII. osztály. Kivitelezés: egyéni. Szekciófelelős: Csákány Tünde-Zsóka – zsokaboros@yahoo.com.

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is, a bemutató nem haladhatja meg a 10 percet.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–VIII., IX–XII. osztály. Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is. Szekciófelelős: Hajdó Piroska – piroskahajdo@yahoo.com.

Zene: Hangszeres vagy vokális, egyéni vagy csoportos előadás, a vetélkedő témájával, a megközelítési szempontokkal kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása. Az előadások időtartama esetében az egyéni előadások ne haladják meg az 5 percet, a csoportos előadások a 8 percet. A fellépések beosztása miatt a szekciófelelősnek jelezni kell az előadások megközelítő időtartamát.

Fontos a regisztrációkor pontosítani, hogy a fellépés egyéni vagy csoportos lesz-e, akárcsak azt, hogy vokális vagy instrumentális/hangszeres. Amennyiben az egyéni vokális előadót valaki hangszerrel kíséri, ezeket a fellépéseket az egyéni vokális kategóriában fogja értékelni a zsűri, s csak a vokális előadót. Az instrumentális/hangszeres előadásoknál kérik a regisztrációkor közölni a hangszer megnevezését is. Lehetőleg mindenki gondoskodjon arról, hogy a saját hangszerét hozza, esetenként (pl. zongora) a szekciófelelőssel kell egyeztetni, hogy a szervezők milyen hangszert tudnak biztosítani.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–IX., X–XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások. Kivitelezés: nincs megkötés. Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai. Szekciófelelős: Bajkó Zsuzsa – zsuzsaba@yahoo.com.

Tánc: Olyan magyar népszokások, népi játékok táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában, amely kötődik a közösség megmaradásához és a hagyományok ápolásának a küldetéséhez. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–VIII., IX–XII. osztály. Kivitelezés: nincs megkötés. Szekciófelelős: Tamási Zsolt-József – tamasizsolt@yahoo.com.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők négy fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak a verseny tematikájával kapcsolatos tesztjellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sportgyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdéscsomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg.

Korcsoportok: III–V., VI–VII., VIII–X., XI–XII. osztály. Kivitelezés: 4 fős csapatok. Szekciófelelős: Székely Szilárd János – szyszi12@gmail.com.

A regisztrációkor kérik a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, videóprojektor stb.

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/52-es számában.