Sieger Köder: Mária jegyesének az álma

0
433
Sieger Köder: Mária jegyesének az álma (részlet)

Sieger Köder 1925. január 3-án született Wasseralfingenben, itt végezte el alapfokú tanulmányait, majd 1943–1945 között dolgozott. 1947-ben iratkozott be a stuttgarti művészeti akadémiára, utána angol nyelvet tanult. 1965–1970 között Münchenben és Tübingenben tanult katolikus teológiát, majd beiratkozott a papi szemináriumba. 1971-ben pappá szentelték, ezt követően 1975-ig segédlelkészi szolgálatot teljesített Ulmban. 1975–1995 között Hohenberg és Rosenberg plébánosa volt, nyugdíjas éveit Ellwangenben töltötte.

Rengeteg bibliai történetet jelenített meg, amelyeket sajátos képi nyelvezetével közvetített, emellett az emberi lélek mély érzelmei foglalkoztatták.

A kép Máriát és Józsefet ábrázolja. Az alsó részen József alszik, fölötte pedig Mária imádságos alakja jelenik meg. Kezei ki vannak tárva, hogy befogadja Isten fiát. A bal felső sarokban kezek láthatóak, amelyek átnyújtják a gyermeket. A kép egyszerre jeleníti meg Jézus fogantatását és a kiválasztott jegyespár tapasztalatát. Az elsőt Lukács evangéliumában találjuk, a második jelenetet pedig Máté evangéliuma meséli el (Lk 1,26–38; Mt 1,18–21).

József a jámbor zsidó embert testesíti meg, aki megtartja Isten parancsait és törvényeit. Ezek körülfogják őt, akárcsak egy takaró, amibe ő belenőtt. Isten törvényei adnak neki tartást és meleget.

A kompozícióban nem jelenik meg Mária számára egy angyal, ahogyan az a bibliai történetben olvasható, hanem a gyermeket látja, aki Isten kezében van, biztonságban, akárcsak egy anyaméhben. Mária már felfogta, hogy mi történik vele. Kezeit kitárva, nyitott Istenre. Ugyanakkor Józsefre is mutat, és ezzel a gesztussal rábízza magát és gyermekét jegyese döntésére, aki az álom hatására védelmezni fogja őket.

A képen a kék szín dominál, az égbolt színe, amely betekintést enged az örökkévalóságba. A kék szín a középkortól kezdődően Istent szimbolizálja. Sieger Köder festménye eltávolodik a valóság ábrázolásától, és főként a szimbólumok segítségével fejezi ki mély üzenetét, a megváltás eseményét.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/50-es számában.