Személyesen kísért online lelkigyakorlatot tartottak fogyatékkal élőknek, időseknek, kisgyermekeseknek

2
796

Személyesen kísért online lelkigyakorlatot tartottak a HIFA-Románia Egyesületnél december 12–17. között a kísért imádság hete keretében. A lelkigyakorlatra  Erdélyből, Magyarországról és Felvidékről jelentkeztek. Tizenhét lelkigyakorlatozó járta végig adventi készületként ezt az utat, vállalva, hogy minden nap egy fél órát a Szentírással való imában töltenek, és imatapasztalatairól osztoznak lelki kísérőjükkel. A lelkigyakorlatot egy közös imádságos találkozó nyittotta meg, és egy közös hálaadó találkozó zárta. A személyesen kísért lelkigyakorlatról a résztvevők és kísérők beszámolója alapján kapunk átfogó képet.

Ez az online megszervezett, a mindennapokban tartott lelkigyakorlatos forma lehetővé tette a személyesen kísért lelkigyakorlat áldásainak megtapasztalását a résztvevők számára, akik nem tudtak volna kiszakadni otthonukból, elutazni egy lelkigyakorlatos házba, vagy bejárni egy olyan központba, ahol a lelkigyakorlatos programokba bekapcsolódhattak volna. A lelkigyakorlaton főként fogyatékkal, betegséggel élő személyek, idősek és kisgyermekes anyukák vettek részt.

A HIFA-Románia Egyesület a továbbiakban is szeretne ilyen és ehhez hasonló lelkigyakorlatokat szervezni, elvíve a személyesen kísért lelkigyakorlat lehetőségét azokhoz, akiknek életkörülményeik, egészségi állapotuk miatt nincs lehetőségük kiszakadni a mindennapokból, hogy személyesen kísért lelkigyakorlaton tudják elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat.

Szemelvények a résztvevők és kísérők tapasztalataiból:

„Istennek legyen hála a lehetőségért. Hálás vagyok az imamódok megismeréséért, ez volt az első alkalom, hogy az evangéliumi részen való vezetett elmélkedés alatt, éreztem Jézus, a mi szeretett Megváltónk, ölelését. Rájöttem, hogy érdemes, sőt szükséges minden nap rá fordítanunk tekintetünket, szívünket, mert kegyelmekkel ajándékozhat meg, és mert jó nekünk vele lenni, Urunkkal és Éltetőnkkel.” (Emőke)

„A könnyekig megrendült lelkigyakorlatozó láttán én is megrendülök. Az Isten munkálkodásának megmutatkozása a lelkigyakorlatozóban számomra az ámulat, a rácsodálkozás érzését ajándékozza, ami hálát fakaszt. Örülök, hogy kísérhettem, köszönöm a lehetőséget!” (Bartha Éva)

„A lelkigyakorlatot egy lelki zarándokútként éltem meg. Ajandéknak éreztem az Istentől. Egy kiugrási lehetőség volt a hétköznapokból, egy lehetőség elbújni vele, és megélni az egységet. A kisérőmért külön hálés vagyok, nagyon támogató és segítőkész volt.” (A.)

„Köszönöm a Jóistennek, és a lelkikisérőmnek, hogy résztvehettem ezen a lelkigyakorlaton. Életem legtartalmasabb adventi várakozási hete ért véget. Csodálatosak, meghittek, megnyugtatóak voltak azok a beszélgetések, amelyeket a lelkivezetőm irányításával átéltem egy-egy szentírási rész megbeszélése által. Új imamódot tanulhattam, amely által sokkal közvetlenebb kapcsolatba léphettem a Jóistennel, és megtapasztalhattam közelségét. Szeretném, ha mindig ilyen közél maradna hozzám, és vezetne, segítene életem minden napján. Bízom benne, hogy így lesz.” (Pap Ildikó)

„Amikor 2020-ban egy szép tavaszi nap/március 11-én hazaküldtek az iskolából, és másnaptól online oktatás volt az egész országban, mi a délutánra hajló tanító nénik, bizony meglepődtünk és, nem álltunk a kialakult helyzet magaslatán. Semmi nem történik véletlenül, mert lám-lám olyan jól megbarátkoztunk az „online” -nal, hogy még bátorkodtunk lelkigyakorlatra is beíratkozni. Először vettem részt, „bátorság-serkentőnek” azt üzenem mindenkinek, ne habozzon, iratkozzon be a következőre. A saját otthonod lelkigyakorlatos ház lesz egy hétig. Naponta kísérővel imádkozhatsz Jézus közelében. Az én oroszhegyi otthonom egy hétig ölelkezett a pécsi Őss Mónika otthonával. Gondosan bevezetett a lelkigyakorlat rejtelmeibe, örömmel imádkoztunk együtt. Isten fizesse türelmét, jóságát. Mindenkinek kívánok jó egészséget, hosszú életet. A karácsony hozza el a békét a nemzetek szívében. Szeretettel ölelek minden lelkigyakorlat vezetőt és hallgatót a Hargita innenső oldaláról Oroszhegyről.” (Bálint Piroska tanítónő)

„Szívet melengető élmény volt részt venni a lelkigyakorlaton, mely igazi lehetőséget nyújtott a karácsonyra való készülődésre. Köszönöm e lehetőséget. Köszönöm, Adreienne-nek, a számomra új imaformáknak a türelemes és szeretetteljes ismertetését. Bizonyosabbá vált: ahhoz, hogy kevesebb legyen az aggodalmaskodás, félelem az életünkben, és a hitünk és bizalmunk növekedéséhez, gyakrabban érdemes Isten elé lelkünk szentélyébe elvonulnunk, ahova bármikor visszatérhetünk. A lelkigyakorlat napjai plusz örömet, derűt varázsoltak az életembe.”  (M.)

„Nagyon nehéz volt az első két beszélgetésünk a lelki kísérővel, félelem uralkodott rajtam! De a jó Isten meg adta a kegyelmet, hogy végig tudjam csinálni a két kicsi gyermek melett! A lelkigyakorlat végére eltűnt a félelem, a nyugtalanság; és a türelem, nyugalom, elcsendesedés lett az életem része. Ajánlom mindenkinek, mert sokat segített meg találni a szakadást, az eltavolodás okát. Isten mindig utat mutat, csak legyünk türelmesek és nyitottak.  Áldott karácsonyt mindenkinek!” (Keresztes Éva)   

„Nagyon örültem hogy, részt vehettem ezen az online kísért imádság hetén, és kísérhettem egy lelkigyakorlatozót, aki Erdélyben, egy kis faluban él. Nagyon szép volt látni hogy milyen nagy vágy van benne hogy a szokásos – egyébként nagyon szép és aktív imaélete mellett – közelebbi, személyes kapcsolatba kerülhessen Jézussal. És nagy élmény volt észlelni, ahogy ez az imaidők során megtörtént. Számomra – Magyarországon élő magyarként – még egy különleges ajándék volt az is, hogy egy picit beleláthattam egy erdélyi falu mindennapjaiba. Szívet melengető beszélgetések voltak.” Adolfné (Szelezsán Edit)

„A lelkigyakorlatban megtapasztaltam a szabadságot, amiben nem vagyok korlátozva, és szabad akatatból döntöttem, hogy Jézust követem. Isten nem nélkülem gyógyít, hanem velem együtt, ebben nekem is jelen kell lennem. A nehézségben is Ő ott van, csak meg kell szólítanom őt, és kérjem, hogy cselekedjen rajtam keresztül. Mikor Isten általam cselekszik akkor könnyedén megoldodnak a dolgok.” (Egy lelkigyakorlatozó

 „Túlcsorduló hála van a szívemben, ahogyan szemlélem Isten műveit a lelkigyakorlatozók lelkében. Istenét, aki határokon átívelően, az online tér lehetőségei által összekapcsolt bennünket, mindenkinek a saját, személyes „isten-nyelvén” kinyilatkoztatva, hogy ő az Élet Istene. Ajándék számomra, hogy a lelkigyakorlat megszervezésével és lelki kísérőként is eszköz lehettem ennek a csodának a megvalósulásában.” (Nagy Lilla)

MEGOSZTÁS

2 HOZZÁSZÓLÁSOK