Közös alkotás L/lélekre hangolva

0
318
Fotó: Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Székelyudvarhelyen egy új programsorozat vette kezdetét a december 20-án, 17:00 órai kezdettel tartott alkotócsoport keretében. Egy álom vált számomra valóra ezen program által, ugyanis már másfél éve mocorog bennem a vágy egy olyan alkotócsoport létrehozására, ahol összegyűlhetnek olyan emberek, akik nyitottak arra, hogy az alkotást közösségi szinten éljék meg és mindezt imádságos keretek között.

Emellett fontosnak tartottam azt is, hogy lélektani szempontból is kísérve legyen a folyamat, hiszen a kreatív tevékenység olyan lelki mélységeket is megmozgat, amelyeket legtöbbször szavakkal nem tudunk kifejezni, ezzel szemben a kép betekintést enged a mélységekbe.

Ebből a szempontból a csoport megszületésénél nagy szerepet játszott egy régi ismerősömmel, Kolumbán Ritával való találkozásom, aki mint mentálhigiénés szakember, szintén alkalmazza a művészetterápiát mint eszközt a munkájában. Mi ketten a csoportot így több szempontból is közrefogjuk. A képzőművészeti képesítésem által igyekszem technikai szempontból segíteni a csoportot, Rita pedig pszichológiai szemszögből tekint a tevékenységre. A közös rész a spirituális szint, amelyet mindkettőnk teológiai tanulmánya segít, így az alkotás folyamatának három dimenziójára is tekintettel vagyunk, amit próbálunk fejleszteni. Az alkotócsoport első estéjével kezdetét vette a mi közös munkánk, amelyet természetesen hosszas előkészület előzött meg.

Az első alkotóeste témája Az én karácsonyi fényem volt, amelyre hét jelentkező érkezett. Az alkalom bevezetőjeként az ismerkedést követően teret adtunk annak, hogy lelkileg is ráhangolódjunk a kreatív munkára. Ennek segítségeként halk zene kíséretében a résztvevők körbejárva a már előkészített igecetliket, gondolatokat, kiválasztottak közülük egyet, ami megérintette őket. Ez a gondolat volt az alkotás kiindulópontja és magja, hiszen Isten igéje az, ami az életünk központját jelenti.  Az este további részét főként a csendes, kreatív tevékenység töltötte ki, amelyet a munka végeztével megosztás követett. A megosztásban mindenki bemutathatta a saját karácsonyi fényét és beszélhetett arról, hogyan élte meg a munkafolyamatot. Ezáltal megtapasztalhattuk nemcsak a közös alkotás örömét, de betekintést nyerhettünk egymás világszemléletébe és lelki világába is.

Az alkotócsoport első alkalma sikerrel zárult, így az elkezdett tevékenységet folytatni szeretnénk. Terveink szerint havonta fogjuk meghirdetni tematikus lelki alkotóműhelyünket. A legközelebbi alkalmat január 18-án tartjuk Székelyudvarhelyen a Petőfi Sándor utca 3. szám alatt, ahová továbbra is várjuk az alkotni vágyó személyeket. A januári alkalom témája várhatóan az újrakezdés lesz. Februárban szeretnénk megközelíteni a farsangi öröm és a böjti önmegtagadás kettős világát. Márciusban pedig az újjászületés témája várható. Célunk az, hogy olyan emberekhez is közelebb hozhassuk a művészetet, akik eddig vonakodtak ceruzát vagy ecsetet ragadni, ezért itt nem akarunk teljesítményeket elérni, nem várunk senkitől műalkotást, hanem egy meghitt légkörben főként az alkotó folyamatra szeretnénk összpontosítani. Alkotóműhelyünk mindenki előtt nyitva áll felekezeti hovatartozástól függetlenül és tevékenységünk alapja az önkéntesség. Mivel egy újszerű próbálkozásról van szó, így az alkalmakon a résztvevőkkel együtt tanulunk és igyekszünk fejlődni mi is. Mindezek alapján az a bizalom tölt el, hogy reményt és szépséget hinthetünk a világba a művészet szépsége által, így dicsérve azt, aki mindenek alkotója.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér