Felújítják a gátaljai plébániaépületet

0
390

Időszerűvé vált a gátaljai plébániaépület felújítása. A tetőzet javítási munkálatai már befejeződtek, az ablakokat kicserélték, a következő szakaszban az épület külső felújítása következik: a falak vakolása, festése, tájékoztatott Máthé Lóránd gátaljai plébános.

A gátaljai római katolikus plébánia a Gorove család házi káplánságából keletkezett 1870-ben, az anyakönyvek 1834-ből származnak. A templom is a család támogatásával épült 1862-1863-ban, és Szent László király tiszteletére szentelték fel.

A templom mellett lévő tágas plébániaépület nem csupán a lelkipásztori lakást és a hivatali irodát foglalja magában, hanem azt a nagyobb méretű termet is, amelyben több program is zajlik. Hetente két alkalommal a plébános hittanórát tart, amelyen 70 gyermek vesz részt. A közösség plébánosa nagy erőfeszítéssel igyekszik a magyar hívek körében tudatosítani és erősíteni a gyökerekhez való hűséget. Mivel a városban megszűnt a magyar oktatás, a gyermekek csupán a fakultatív oktatás révén, valamint a hittanórákon és a templomban gyakorolják a magyar nyelvet. Ugyancsak a plébánia termében gyűlnek össze a rózsafüzér társulat tagjai is imaórára, itt kerül sor a Schönstatt Apostoli Mozgalom lelki programjaira és itt ülésezik az egyháztanács is. A plébániaépületben tartanak rendszeresen gyűlést a helyi RMDSZ-szervezet tagjai, és gazdaköri találkozókat is szerveznek.

,,Az elmúlt évek során időszerűvé vált az épület felújítása. A tetőzet javítási munkálatai már befejeződtek és az ablakokat is kicserélték. A következő szakasz az épület külső felújítása, vagyis a falak vakolása, festése. A Temesvári Római Katolikus Püspökség építészeti hivatalának felmérése alapján a felújítási munkálatok a következőket tartalmazzák: a vakolat leverése előtt a fából készült ajtók és ablakok leszerelése, majd az épület falának kijavítása, ahol szükséges, újravakolás mész gitt és márványpor keverékéből álló habarccsal, végül a festés. Jelenleg a régi vakolatot távolítottuk el a falakról, a munkálathoz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével Magyarország kormánya nyújtott anyagi támogatást, amit ezúton is hálásan köszönünk” – tájékoztatott Máthé Lóránd gátaljai plébános, aki azt is kiemelte: a plébániaépületben szervezett tevékenységek elsősorban a helyi közösség hitben való megerősödését, a gyermekekkel való sokrétű foglalkozást és a közösségépítést szolgálják. ,,Az elkövetkező hónapokban folytatódik a munka, amelyhez a helyi közösség nyújt anyagi támogatást. Minden segítséget hálásan köszönünk” – mondta a plébános.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája

MEGOSZTÁS