A fiatalok: egyházunk jelene

0
393

A brassó-belvárosi ifi december 15-én megtartotta félévzáró ünnepségét, amelynek különleges meghívottja maga a Mikulás volt. Az esemény során a résztvevők házi készítésű süteményekkel érkeztek, melyeket a meghívott ajándékhozó püspök előszeretettel értékelt. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római-Katolikus Teológia Karának diákkancellárja, Boldi Tihamér számol be a brassói ifjak tevékenységéről, egyben hitet tesz a teológiai tanulmányai során tudatosított egyházképéről is.

A belvárosi ifi 2019 októberében alakult katolikus ifjúsági csoport a brassó-belvárosi Szent Péter és Szent Pál-plébánián, célja a résztvevők közös fejlődése Istennel és az egyházzal való kapcsolatban. A csoport feldolgozott témái közt jelentős szerepet játszik az önismeret és az egyházban található változatos lelkiségek megélése. Különös hangsúlyt fektetnek a vezetők arra, hogy a jelentősebb lelkiségekből a fiatalok minél többet megismerjenek és megéljenek. A brassói fiataloktól nem áll távol sem a hagyományos rózsafüzér, sem a karizmatikus dicsőítés, sőt még az examen, a szerető figyelem imája sem.

A csoport tagjai elsősorban katolikusok, alapértékük az ökumenikus nyitottság, így szeretettel várnak minden más felekezetű magyar fiatalt, aki szeretné megismerni a katolikus hitközösséget. A témákat és a közös imákat igyekeznek úgy felvezetni, hogy könnyen be tudjanak azok a fiatalok is csatlakozni, akik addig nem tartoztak aktívan az egyházhoz vagy egyáltalán nem is katolikusok. A csoportot jelenleg Gheorghița Tímea vezeti. Nagy törekvés számára az eddig felállított közösségi értékek megtartása, az ifi kapcsolatainak a kiépítése, így jó pár eseményt más ifjúsági csoportokkal közösen szervez meg annak érdekében, hogy nyitott közösség legyen, és valóban eljusson a fiatalok szívébe: nincsenek egyedül, mi Krisztus teste vagyunk.

A belvárosi ifi hetente egyszer, csütörtökön találkozik. Minden alkalomnak megvan egy témája és célja. A témákat mindig az egyházi évhez igazítják, így például halottak napja környékén a gyászfeldolgozás volt a téma, ezt szakember kíséretével ismertek meg a fiatalok. Az ifit minden alkalommal imával kezdik és imával fejezik be. Vannak kötetlenebb alkalmak is, amikor a közösségi együttlét a cél. Ezenkívül például adventben rendszeresen járnak közösen rórátéra, ami után Miklós Szilárd segédlelkész nagy szeretettel fogadja őket egy forró teára, süteményre.

Ebben a közösségben nem lehet unatkozni. Az elmúlt évben a csoport vezetői elvégezték a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség által szervezett Teljes Szívvel-képzést, ugyanakkor ősszel részt vettek egy, a K-Egy zenekar által szervezett mentorprogramon, melyen lehetőségük volt elmélyíteni és gyakorlatba ültetni a képzésen tanultakat. 

Jelentős eseménye volt a csoportnak a novemberben megszervezett lelkinap, amelyet egy Légy Tűz! szentségimádással zártak. A különlegesség az volt ebben a napban, hogy az ifi a szomszédos plébánia zenecsoportjával, a nagy múltú Boldogiccsal együtt szervezte ezt meg. Így a fiatalok megtapasztalhatták azt az egységet, melyet az egyház képvisel, s mely elé nem építhet gátat sem a múlt, sem az emberségből fakadó gyarlóság. 

Végülis végzős teológia hallgatóként azt tudom mondani, hogy számomra így néz ki az ideális egyház, a fiatalok olyan tanúságot tesznek emellett, mint kevesen. A változatos lelkiség, az ökumenikus nyitottság, a kifelé irányuló egyházkép, az egyházi hagyományok megélése mind azt sugallják, hogy amiért szüleink és nagyszüleink harcoltak, hogy álnok időket is túléljen a hitünk, az magként megmaradt, és mára már gyönyörűen kivirágzott. A ma egyháza valahogy így néz ki, valahogy folyamatosan próbál túlnőni önmagán, nem reked meg, nem akad fenn belső akadályain. Teológushallgatóként a fiatalok jelentik számomra a reményt, ők a ,,nyilak Isten tegezében”, Ferenc pápa szavaival élve pedig ők a jelen.

Boldi Tihamér

Fotó: belvárosi ifi instagram