Hit a sakktáblán – a temesi főesperesség fiataljainak adventi felkészülése

0
381
Hit a sakktáblán. Fotók: A temesvári püspökség sajtóirodája

A temesi főesperesség fiataljai december 10-én, szombaton délután a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomba érkeztek, hogy részt vegyenek a karácsonyra való felkészülést segítő lelki programon, valamint a közös szentmisén, amelynek keretében meggyújtották a harmadik adventi gyertyát. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a gyárvárosi plébánia közös szervezésében megtartott program témája: Advent – Hit a sakktáblán. Játssz velünk! Így hát a katekézis sakkal kezdődött.

Dumitru Daniel helyi plébános kérdésére kiderült, a jelen lévő fiatalok közül sokan tudnak sakkozni, sorolták is a figurák neveit: király, királynő, bástya, ló, futó, gyalog. Természetesen a szabályokat, lépéseket is ismerték. „A király a sakktábla legfontosabb bábuja” – emelte a magasba a sakkfigurát a katekézis kezdetén Dumitru Daniel plébános, majd így folytatta: „A mi életünk királya Jézus Krisztus. Isten nélkül semmi sem létezik. Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus szerint »Ha az ember nem Isten számára teremtetett, vajon miért csak Istenben boldog? Ha az ember Isten számára teremtetett, vajon miért ellenkezik vele annyira?«”

Ezt követően a királynő, a bástya és a futó sakkfigurához fűzött adventi gondolatokat. „A királynő a Szűzanyát jelképezheti, aki igent mondott Isten akaratára. Ő minket is arra ösztönöz, hogy naponta igent mondjunk Istennek. Ti is ezt tettétek például ma, amikor úgy döntöttetek, hogy részt vesztek ezen a programon. A futó azokra a szentekre utalhat, akik mindig kiálltak Isten és a hitük mellett. Az utolsó sakkfigura a bástya. Erről két bibliai személy jut eszembe: Márta és Mária. Két nővér, akik két különböző magatartásformát képviselnek. Arra hívják fel a figyelmet, hogy az adventben fontos a segítés szolgálata, de ugyanolyan fontos imádkozva Isten közelében maradni” – mondta Dumitru Daniel plébános, aki interaktív módon, beszélgetés keretében vonta be a jelenlévőket a programba.

Az adventi gondolatokat követően a fiatalok kiscsoportos beszélgetésen és műhelyen vettek részt, amelynek keretében a négy sakkfigurával kapcsolatosan osztották meg egymással gondolataikat, ezt követően pedig gyertyákat díszítettek karácsonyi motívumokkal.

A délután 5 órakor kezdődő szentmisét Szabó Tiberiu egyházmegyei ifjúsági lelkész mutatta be a fiatalokat elkísérő lelkipásztorok koncelebrálásával. A fiatalok énekét Dumitresc Mihály kísérte gitármuzsikával, a liturgia zenei szolgálatát Dumitresc Emil kántor és családja látta el. A szentmisén a templomhajót csupán gyertyák világították meg, a Roráté dallamának felcsendülésekor pedig az egyik ministráns meggyújtotta az adventi koszorú harmadik, rózsaszínű gyertyáját.

Magyar nyelvű szentbeszédében Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész a következőképpen fogalmazott: „Fontos, hogy életünk végső célja az örök élet felé haladás legyen, és az, hogy megtartsuk a királyt, Jézus Krisztust életünk sakktábláján. Ne csak éljünk ebben a világban, hanem éljünk okosan, szálljunk magunkba, evezzünk a mélyre.”

Román nyelven Dumitru Daniel a sakktábla leggyengébb, mégis legsajátosabb figurájáról, a gyalogokról beszélt, amelyek csak előre léphetnek.

„Jöjj el hát, Istenem, nyíljon már ki a végtelen, jöjj el, gyermekarcú Isten, szállj közénk!” – énekelték a liturgia végén a jelenlévők. A találkozó agapéval zárult, amelyre a fiatalok és a liturgián résztvevő hívek egyaránt meghívást kaptak.

Az adventi programról készült videóösszeállítást alább nézhetik meg:

Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja. Gaudete-vasárnapnak is nevezik Szent Pál apostol buzdítására utalva: „Gaudete, in Domino semper, iterum dico, gaudete!” vagyis „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” (Fil 4,4).

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája