Ferences centenárium megnyitása

0
378

Centenáriumokat ünnepel a következő években a ferences rend. A jubileum alkalmával megünnepeljük a megerősített regulánkat, 2023-ban a grecciói karácsonyt, 2024-ben a stigmatizációra emlékezünk, 2025-ben a Naphimnusz megírására, csúcspontként pedig szeráfi atyánk tranzitusának megünneplésével zárul az ünnepségsorozat.

A centenáriumsorozat – A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományában – megnyitása folyó év november 29-én, a Regula megerősítésének napján lesz, amely egyben a ferences mindenszentek ünnepe is. Az ünnepségsorozat a Regula és a grecciói karácsony megünneplésével kezdődik. A centenáriumok megünneplése „kegyelmi lehetőség”, hogy miközben a múltban történt eseményekre emlékezünk, „tudatosan fordítsuk tekintetünket a jövő felé, hogy a ferences identitásunkat karizmatikusan megerősítsük”, megmutatva, hogy egyazon nagy közösségként a ferences család tagjai vagyunk.

Amikor visszatekintünk azon eseményekre, amelyek nyolcszáz évvel ezelőtt történtek és meghatározó szereppel bírtak szeráfi atyánk életében, illetve a ferences lelkiségben, akkor elsősorban a jó Istennek köszönjük meg a hivatásunkat, amelyet tőle kaptunk és szabadon elfogadtunk. Ez egyben lehetőséget ad arra is, hogy nyolcszáz évre visszatekintve megköszönjük szeráfi atyánkat és azon testvéreket, akik hűséggel élték hivatásukat, akik a „nép barátaivá” váltak.

Az ünnepségsorozat teret enged az emlékezésnek és az elmélyülésnek, a hivatásunkban való megerősödésnek és megújulásnak, valamint az ebből fakadó építkezésnek. A társadalomnak és az egyháznak ma is szüksége van arra a támogatásraés szolgálatra, amelyet a ferences lelkiség ad és adhat a jövőben is. A regula megerősítésének megünneplése emlékeztet bennünket, hogy Szent Ferenc számára az evangélium volt a lényeg, nekünk pedig ez az alkalom egy újabb lehetőség, hogy jobban megismerjük a Regulát, amelyre fogadalmat tettünk, felfedezve annak alapvető fontosságát életünkben, amely védelmezi és táplálja a testvéri életet.

A grecciói karácsony eseménye a megtestesülés konkrétságára figyelmeztet, Isten Fiának a szeretetben való odaadottságáról elmélkedtet, segítve hitéletünk megújítását, hogy még inkább testet ölthessen bennünk Krisztus. Ebből adódóan feltehessük a kérdést, hogy van-e életünkben hely azok számára, akikkel ő azonosult, hiszen „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40).Az ünnepségsorozat megülésében segítenek a rendi dokumentumok és irányvonalak, illetve a saját kezdeményezéseink, amelyeket törekedjünk egyensúlyban megülni, vagyis, egyszer „ad intra” a közösség felé fordulva és utána „ad extra” minden jóakaratú személynek továbbadva.

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya