Feszty Masa: Töviskoronás Krisztus Király

0
749
Feszty Masa: Töviskoronás Krisztus Király – részlet

Feszty Árpád és Jókai Róza festőművész házaspár egyetlen lánya, Feszty Mária 1895-ben született. Művészeti tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte, első önálló kiállítását 27 évesen nyitotta meg. A portréfestészet egész munkásságát végigkísérte, amely a későbbiekben alapját képezte szakrális jellegű alkotásainak. Édesanyja halálát követően életét az egyházi festészetnek szentelte. Az általunk itt bemutatandó festménye, a Töviskoronás Krisztus Király 1949-ben született meg a budapesti belső-józsefvárosi Krisztus Király-plébánia megrendelésére.

Krisztust frontális beállításban láthatjuk, töviskoszorúval a fején, vörös palástban, jobb kezében búzakalásszal, baljában országalmával.

A festmény felhasználja a Munkácsy Mihály által megalkotott Ecce Homo típusú Krisztus-ábrázolást. A vörös palást Jézus szenvedésére és áldozatára utal, de egyúttal az uralkodói címet is jelképezi. A fehér alsó ruha a tisztaságot szimbolizálja, a kezében tartott búzakalász pedig egyszerre funkcionál jogarként és utal Jézusra, mint az élet kenyerére. A bal kezében tartott országalma a mennyei hatalmat jelöli. A koronázási jelvények együtt szimbolizálják Krisztus királyi méltóságát, aki egyszerre Isten és ember. A háttérben megjelenő táj a jelenetet egy misztikus világba helyezi, Krisztus valódi királyságába, amely nem evilágból való.

Összegzésként kijelenthetjük, hogy a festmény ellentétek sorozatát mutatja be számunkra gazdag szimbólumrendszerével. A szenvedés és az uralkodás, a földi és a mennyei, az Isten és az ember mind megjelennek ezen az egyetlen portrén. Krisztus személyében minden ellentét egyetlen egységet képez.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/47-es számában.