Esperességi gyűlést tartottak Buziásfürdőn

0
775
Fotók: a temesvári egyházmegye sajtóirodája

A temesvári, a csanádi és a dettai esperesi kerület papjai főpásztorukkal együtt a buziásfürdői plébánián ülésen vettek részt november 8-án. A találkozót Vodila Szilárd helyi plébános szervezte, az alkalom, adminisztrációs kérdések átbeszélése mellett az egyházmegyei papi lelkiségről szólt.

A találkozó szentmisével kezdődött, amelyet Dirschl Johann általános helynök mutatott be, koncelebráltak a három esperesi kerület papjai. Szentbeszédében dr. Kiss Endre meghívott előadó, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet spirituálisa, teológiai tanár, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója a napi szentlecke alapján hangsúlyozta: fontos, hogy mindenkinek legyen saját feladata, amit méltó módon teljesít. A szentmisét követően kezdődött a gyűlés, amelyen részt vett Pál József Csaba temesvári megyés püspök is. Elsőként a jelenlévők Kiss Endre előadását hallgatták meg Az egyházmegyei papi lelkiség címmel. A három részre tagolt előadás központi témája az egyházmegye, a lelkiség és a papság volt, majd mindhármat egybekapcsolva az előadó kifejtette, milyen kell, hogy legyen korunk egyházmegyés papjainak a lelkisége.

Papi lelkiségről a zsinati dokumentumok is beszélnek, azonban az egyházmegyei papi lelkiség kifejezéssel először Ferenc pápánál találkozott az előadó, aki a továbbiakban az egyházmegyei papi lelkiség négy fontos alappilléreként említette az Istenhez, a főpásztorhoz, az egyházmegyéhez és a hívekhez való közelséget. Mindezekről a II. Vatikáni Zsinat OPTATAM TOTIUS kezdetű, a papképzésről szóló dekrétumában is olvashatnak az érdeklődők. Ugyanakkor az előadó hangsúlyozta, mennyire fontos a papi közösség, amely meg tudja erősíteni a lelkipásztorokat hivatásukban. Kiss Endre spirituális szintén fontosnak tartotta azt, hogy a mai papok missziós lelkületűek legyenek, illetve ébresszék fel magukban ezt a lelkületet, ne hanyagolják el a hitéletüket, törekedjenek inkább a minőségi, igényes papi életre, mert a „jó papi együttműködés az egyházmegye működésének az alapja”.

„A mai papoknak tudatosítaniuk kell önmagukban, hogy a szentségen alapuló testvériséget kell megerősíteniük, nem pedig a saját akaratukon alapuló életet. Fontos, hogy a pap szeresse egyházmegyéjét és legyen elhivatott. A lelkiségben nagyon fontos, hogy tudjunk bízni a Szentlélek segítségében” – fogalmazott a spirituális atya. A találkozón megvitattak több pasztorális és adminisztrációs témát is, majd Úrangyala imával zázrták a beszélgetést.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája