Szentmise világnyelveken

0
177

Nagyvárosainkban immár nem meglepő, ha világnyelveken imádkozó közösségekkel s azok lelkipásztori ellátásával találkozunk.

A nagyváradi püspöki palotában látta vendégül Böcskei László megyés püspök a Nagyváradon tanuló norvég, indiai, nigériai, kolumbiai és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett orvostanhallgatók egy csoportját november 5-én. A fiatalok hazájukban honos ételkülönlegességekkel lepték meg a főpásztort, aki a közös ebéd után végigvezette vendégeit a palota termein.

A közösség tagjai az otthonuktól, családjuktól távol is ragaszkodnak a hitükhöz, vallási gyakorlataikhoz, és minden vasárnap 16 órakor angol nyelvű szentmisén vesznek részt a székesegyházban.

Kolozsváron a piarista templom a diákok számára az otthon, az egyetemi lelkészségre járók mellett a városban francia nyelven tanuló orvostanhallgatók számára már több éve van francia nyelvű pasztoráció Keresztes Olivér kolozsi plébános jóvoltából, most pedig kéthetente angol nyelvű szentmisék is lesznek Popesc Mihăiţă Cristian segédlelkész vezetésével.

Ugyanakkor a városban élő jelentős létszámú olasz közösség tíz éve ünnepelheti a legszentebb áldozatot anyanyelvén, ezt a szolgálatot jelenleg Olivo Bosa SJ látja el. Itt tartják a havi rendszerességgel szervezett taizéi imaesteket is, amelyek a nyelvi sokszínűség szép megnyilvánulásai is.