Teleki Pál-érdeméremben részesült Gábor Csilla egyetemi tanár, szociális testvér

0
214

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mondása jegyében negyven évvel ezelőtt alakult a kelet-és közép-európai térség első polgári összefogása: a Bethlen Gábor Alapítvány. Díjátadó ünnepségét, a magyarságért tett kiemelkedő szolgálat elismerését, minden évben névadója születési évfordulójához kötődő naphoz közeli hétvégén tartja a Pesti Vármegyeháza dísztermében.

Az idei ünnepség a Himnusz elhangzását követően a műsorvezető Házi Balázs, a Bethlen Gábor Alapítvány titkára rövid megemlékezést javasolt: Szabó András előadóművész Nagy Gáspár versével, a jelenlévők pedig egyperces néma felállással hajtottak fejet az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és mártírjai előtt.

Teleki Pál-érdemérem a merjünk magyarok lenni! elv jegyében született 2006-ban, az alapítványnak mintegy becsületrendjeként. Az idén a Kolozsváron született és tevékenykedő Gábor Csilla egyetemi tanár, a Szociális Testvérek társaságának tagja kapta a díjat. Petrik Béla kurátor méltatásából kirajzolódott a szülővárosától: Kolozsvárról, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar–angol tanári diplomával egy Brassó melletti színromán faluban induló, kényszerű pályakezdésen, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai fakultásának elvégzésén át vissza Kolozsvárra vezető út. 1992-től a Babeș-Bolyai tanára, később dékánhelyettese, 2019-től a MTA külső tagja, egyúttal az első szerzetesnő az akadémikusok között. Az egykor Schlachta Margit által alapított közösség tagjaként nem a hagyományos apácahivatást gyakorolja, hanem a világi területen való szolgálatot: a tanítást, a kora újkor magyarországi értékeinek felkutatását, ennek az örökségnek őrzését.

Az ünnepség során továbbá kiosztották a Bethlen Gábor-díjat, melynek kitüntetettje Szijártó István az irodalomtudomány kandidátusa, a Százak Tanácsa elnöke. Társadalmi érzékenységét – Bíró Zoltán, az alapítvány kurátorának méltató szavai szerint – szülővárosa Kaposvár alapozta meg. A Márton Áron-emlékérem – Szervatiusz Tibor alkotása – 1988 óta ismeri el az Erdély szentéletű püspökének emlékéhez méltó szolgálatokat. Bárány Béla katolikus pap, a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia plébánosa kiemelkedő nemzetszolgálatáért kapta az idei kitüntetést. Teleki Pál-érdeméremben részesült továbba Muzsnay Árpád kolozsvári születésű újságíró, kulturális szervező, illetve Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban közhasznú egyesület alapító elnöke. A Székelyföld Jövőjéért Ösztöndíj átadására is sor került. Célja: ösztönözni a tehetséggondozást a székely fiatalok körében, melyben Kovács Petra, a Babes–Bolyai Tudományegyetem második éves bölcsészhallgatójának sokoldalú tehetségét és szorgalmát ismerték el.

Forrás: Felvidék.ma / Cservenka Judit