Logoterápia Érdemdíjban részesült Vik János

0
427

Vácon adták át a logoterápiás szakmai napok keretén belül a Logoterápia Érdemdíjat, melyet idén hárman vehették át, köztük dr. Vik János, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Didaktikai Teológiai Intézet egyetemi docense, illetve prof. dr. Boglarka Hadinger (Tübingen) és prof. dr. Tringer László (Budapest).


Az érdemdíj adományozásának célja olyan személyiség életútjának elismerése, akinek tudományos és/vagy szakmai munkássága kiemelkedő módon hozzájárul a Logoterápia Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott három cél valamelyikének a megvalósításához: 1.) a Viktor E. Frankl (1905-1997) osztrák orvos-filozófus által megalapított logoterápia és egzisztenciaanalízis kutatása, oktatása, alkalmazása és terjesztése; 2.) a bölcseleti antropológia és lélektan, valamint a segítő-hivatások filozófiai alapjainak kutatása és oktatása; 3.) az alkalmazott etika és filozófiai praxis kutatása, oktatása és alkalmazása.

Vik János teológiai doktori disszertációját 2006-ban védte meg a müncheni egyetem Római Katolikus Teológia Karán. A doktori értekezés címe: „Gottes Heil im Glück des Menschen. Die Vermittelbarkeit immanenter und transzendenter Vollendungsvorstellungen unter Berücksichtigung der menschlichen Sinnorientierung in der Logotherapie Viktor E. Frankls“.

A díj odaítélésének indoklásai:

Vik János kiváló színvonalú oktatói és szakírói tevékenysége jelentősen hozzájárult Viktor E. Frankl és Elisabeth Lukas munkásságának igényes közvetítéséhez.

Prof. Dr. Boglarka Hadinger kiváló színvonalú oktatói és szakírói tevékenysége jelentősen hozzájárult a logoterápia és egzisztenciaanalízis módszertani fejlesztéséhez.

Prof. Dr. Tringer László tudományszervezési és oktatói tevékenysége jelentős mértékben hozzájárult a logoterápia és egzisztenciaanalízis szakmai elismeréséhez.

Forrás: Logoterápia Alapítvány