Imalánc a családjainkért, családfánkért

0
1840

A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport szerkesztőségünkkel együttműködve imalánc indít november 3-i kezdéssel, melyen családjainkért, családfánkért imádkozhatunk december elsejéig. A Szentháromság védelmében induló imalánc ma veszi kezdetét, a Böjte Csaba által bemutatott nyitószentmisével.

Áldott az a személy, aki családjáért imádkozik. Légy te az a személy, aki ezt megteszi. Csak a szeretet tesz bennünket képessé erre. Kérd Istentől, hogy a Szeretet Lelke járja át a szívedet és tegyen nagylelkűvé, azokkal szemben is , akik már rég meghaltak a rokonaid köréből, de még mindig a tisztítótűzben vannak.

Teendők: az imaláncban résztvevők egymásért mondanak egy tized rózsafüzért.

Saját családodért hozzál több áldozatot: böjt, rózsafüzér, szentmise, jócselekedetek, alamizsna stb.

Szentmisék lesznek több helységben azok családjaikért, akik végzik az imaláncot.

A videókat közvetíti a Mária Rádió Erdély reggel 7:30-kor, este 21:15-kor és a RomKat.ro és Vasárnap hetilap Facebook oldala.

Ima Jézus drága Véréhez szabadulásért, gyógyulásért, védelemért.🙏

“Jézusom, Szent Kereszted lábánál felajánlom magamat, családomat- házastársamat, gyermekeimet-, szüleimet, testvéreimet, minden hozzátartozómat (nevezd meg őket…),őseimet,-minden nemzedéket-, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, ellenségeimet, szomszédjaimat ismerőseimet és mindazokat, akikkel életem során kapcsolatba kerültem. Megváltónk, borítsd be és szabadíts meg mindannyiunkat oldaladból kifolyó Szentséges Véreddel. Áradjon ránk drága Véred! Csak Te tudsz megmenteni, Urunk! Hiszem és vallom, hogy egyedül Te vagy a mi Megváltónk! Szent Kereszted lábához helyezem otthonunkat, és mindent, ami hozzánk tartozik, az állatokat, a fákat, a növényeket, ingóságainkat és ingatlanainkat. Szentlélek, tisztítsd meg tüzeddel földjeinket és a levegőt, melyeket az emberek tetteikkel és tisztátalan dolgaikkal beszennyeztek. Áldj meg minket, Jézus ,és kenj meg drága, Szentséges Véreddel- végy el tőlünk minden akadályt, mely Isten jelenlétének útjában áll:

Szabadíts meg a gonosz cselekedetektől, melyek az egy igaz Istenben való hitet gátolják bennünk- a bálványimádástól, az ahhoz kapcsolódó rituáléktól, szertartásoktól, babonáktól, bálványoknak való áldozástól, hamis tanoktól. Ments meg a szegényeknek való fájdalomokozástól, sikkasztástól, jogtalan bitorlástól, a testi bűnöktől, mindenfajta gyilkosságtól: önmagunk, magzatunk vagy mások életének kioltásától és minden súlyos bűntől. Áradjon a Te drága , Szent Véred, mely az istengyermekség igazi szabadságát ajándékozza nekünk. Semmisítsd meg minden gonosz hatalmat – a sötétség és a pokol erőit- a sátán ördögi hatalmaságait! Tégy szabaddá minket és mindent, ami hozzánk tartozik! Te széttörőd a bilincseket, védelmezel, gyógyítasz, megszentelsz, és isteni erőt ajándékozol nekünk. Jézus nevének erejével parancsolok: „Távozz tőlem , sátán” (Mt 4,10).A kereszt tövéhez küldelek- menj az örök kárhozatra! Nincs többé hatalmad felettünk! Megvallom, hogy Krisztus a mi Urunk és Istenünk. Megváltónk! Segíts, hogy életadó jelenlétedet egészen át tudjuk élni. Abba , Atyánk , szerető jelenléted legyen a mi menedékünk. Jézus védelmezz bennünket drága Véreddel! Szentlélek, oltalmazz Tüzeddel! Szent angyalaid és a szentek vigyázzanak rám, családomra, szeretteimre, közeli hozzátartozóimra. Mindazt, ami számomra kedves és drága, óvjatok meg a gonosz hatalmaktól, bármilyen helyhez, emberhez vagy dologhoz kötődjenek is azok! Jézusom, adj nekünk szent menedéket! Boldogságos Szűz Anyánk, ki azonnal jössz, ha hívunk! Szeretett Édesanyánk! Te hatalmat kaptál Istentől, hogy a kígyó fejét széttaposd. Hajts lábad alá minden gonosz erőt, minden démont, melyek minket körül vesznek és zúzd szét őket.” Margaretha Vallapila indiai nővér