Gyűjtés a katolikus sajtó javára

0
245

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezévi X., október 7-iki körlevelében írta: ,,tisztelettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy november 2-án, halottak napján, minden szentmisén perselyezzünk a főegyházmegyei katolikus sajtó javára. […] a főesperességeken keresztül juttassák el a Főegyházmegyei Hatósághoz, ahonnan munkatársaink továbbítják az illetékeseknek. Főtisztelendő Paptestvéreimnek köszönöm a közreműködésüket, kedves híveimnek pedig szeretetteljes áldozatukat.” (Kötelező gyűjtések, 1483/2022. szám)

A katolikus média az egyház szolgálatában áll, a közösség számára igyekszik a híreket, eseményeket közölni, azokról beszámolni, lelki-szellemi táplálékot kínálni. A helyi sajtó a helyi egyházról szól, segítsenek szolgálatunkat még jobban teljesíteni!