Messzire akarnak jutni, együtt mennek másokkal – erdélyi ferencesek krónikája

0
227
Fotók: Erdélyi Ferencesek

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Kolozsváron, Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Déván és a felső-háromszéki Esztelneken élnek, de szolgálják a szászsebesi és brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az alábbiakban a kolostorok harmadik negyedévének eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.

Kolozsvár

A nyár folyamán több program is volt, amelyet a kolozsvári testvérek szerveztek, vagy amelyekből tevékenyen kivették a részüket. Július 7–10. között Csíksomlyón szervezték meg a XI. Szent Ferenc Iskolája gyermektábort, amelyen mintegy 150 gyermek és 50 fiatal segítő vett részt. A kolozsvári közösségből Tibor testvér főszervezőként volt jelen a táborban, de részt vett Károly testvér is. A kincses városból egy szép számú csoportot is magukkal vittek a kegyhelyre. Ugyancsak július 7–10. között szervezték meg a gyergyószárhegyi ferences kolostorban a zsolozsmatábort.

Július 28. és augusztus 2. között volt a 19. Ferences Ifjúsági Zarándoklat, vagyis a FeriZa. A rendezvényen több mint hatvan fiatal vett részt, akik Újtusnádról három napon keresztül a hegyek között igyekeztek Csíksomlyóra, hogy ott megüljék a Porciunkula-búcsút, a ferences rend egyik legnagyobb ünnepét. A kolozsvári közösségből a zarándoklaton Tibor, Benjamin és Szabolcs testvér vett részt. A FeriZa idején Károly testvér egyedül végezte a szolgálatot.

Augusztus elsejétől érvénybe léptek az új tabula rendelkezései. Ennek értelmében a kolozsvári közösség a következőképpen alakul: Srádi Benjamin házfőnök, Orbán Szabolcs definitor, jelöltmagiszter, házfőnökhelyettes, ökonómus, teológiai tanár, Nagy Károly segédmagiszter, templomigazgató, Pantea Tibor missziós tevékenységek koordinátora, hivatásgondozó és a ferences ifjúság provinciai felelőse, Portik-Lukács Lóránd novíciusmagiszter, tanulmányi és nevelési titkár, jelenleg tanulmányi éven tartózkodik Rómában.

A Havas Boldogasszony-búcsút az ünnep napján, augusztus 5-én ülte a kolozsvári közösség. A búcsús mise szónoka Baróti Tibor újmisés, gelencei káplán volt.

A kollégiumba, akárcsak korábban, az idén is sokan jelentkeztek. A felvételt illetően nehéz volt döntéseket hozni. Sok elsőéves kollégista van az idei csapatban a 16 lány és 18 fiú között.

A Csíksomlyón szervezett provinciai nyári továbbképzőn és találkozón (augusztus 16–19. között) a teljes közösség részt vett. A találkozó után, augusztus 20-án kezdődött a Fiú_Csapat_Tábor, amelyet idén ismét Assisiben szerveztek a testvérek. A kolozsvári közösség tagjai közül Tibor, Benjamin, Szabolcs és Fülöp testvér vett részt a táborban. Székelyudvarhelyről Kovács Antal testvér volt jelen.

A Fiú_Csapat_Tábor után augusztus 22–26. között Tibor testvér a szatmári egyházmegye papjainak tartott lelkigyakorlatot. A munkálatok közül az idei nyár előrelépése az új kollégium külső vakolása, amelynek egyik mozzanata, hogy Lupescu Radu tanár úr jóvoltából sikerült egy ablak faragott köveit összerakni (kisebb kiegészítésekre volt csak szükség), amelyet természetes környezetében Kiss Zoltán és Gere István állított vissza. A többi ablak helyét pedig – a falban lévő kövek kiegészítéseként – egy halvány festéssel érzékeltette Kovács Fruzsina falfestő.

További munkálatok is történtek: egyrészt a Kolozs Megyei Tanácstól kapott támogatás lehetővé tette a kolostor északi homlokzatán a vakolat leverését. A konkrét támogatás körülbelül a felére lett volna elég, de a kolostor önerőből vállalta a további munkálatok folytatását. A templomtorony felső részének lepucolására és újrafestésére szerződést írtunk alá egy alpinista csapattal. A munkálat kivitelezését a magyar kormány egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága támogatja. A templomtorony újrafestésével párhuzamosan zajlott a refektórium padlózatának a felújítása is. Továbbá szükség lesz a belső vakolat javítására, nagyobb portalanításra, illetve festésre ahhoz, hogy e terem munkálatait is befejezhesse a kivitelező. Az említett munkálatok anyagi fedezetének nagy részét a Rómer Flóris-program keretében a Teleki László Alapítvány támogatta.

Szeptember 9–11. és 23–25. között Gyergyószárhegyen szervezték meg az idei Ferences Ösvény 1. és 2. hétvégéjét. Az említett rendezvényeken Tibor testvér mellett Kolozsvárról jelen volt Kristóf ferences jelölt is. Szeptember 11-én, vasárnap délután Marosvásárhelyen, az Ő az út! keresztény fesztiválon Tibor testvér előadást tartott. Benjamin, Károly és Sebestyén testvérek a kézműves sátornál ferences jellegű tárgyakat (s nem csak) barkácsoltak. A kézműveskedés nagy népszerűségnek örvendett, számos érdeklődőt vonzott.

Szeptember 16–18. között a Szent Ferenc Farkasai (többnyire a családos csoport kiskamasz és kamasz gyerekei, kiegészülve másokkal is) Désen töltöttek egy hétvégét. Tibor és Károly testvér vezette a programot, amelyhez jelentős segítséget biztosítottak az önkéntes segítők is. Szeptember utolsó napjaiban a kollégium takarítását, berendezését, illetve a munkálatok utolsó simításait végezték. Közel ötéves munka után sikerült az épületet – a tetőtől a pincéig, kívül-beül – felújítani, és lakhatóvá berendezni. A beköltözés napjára, október elsejére már sikerült belakhatóvá tenni az épületet. A hiányosságok pótlása folyamatos.

Az éveken át tartó munkálatokat a Pro Restauratio cég, pontosabban annak egy alvállalkozója kezdte el, az utóbbi két évben a Sovmas munkásai dolgoztak. A beruházás anyagi részét számos adományozó biztosította. Az évek alatt összegyűlt egyéni adományok mellett egyházi szervezetek (Renovabis, FranzHilf), illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Magyarország kormánya támogatta a kezdeményezésünk megvalósítását. Az új tanévben kezdődő kollégiumi programok (tanévkezdő összerázó nap, évközi programok stb.) megvalósításához szintén a magyar kormány egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatására is számíthatunk.

A gyermek- és ifjúsági programok megszervezéséhez szintén anyagi támogatást biztosított a magyar kormány a Bethlen Gábor Alapkelező Zrt. egyik pályázata által. „Minden támogatónknak – legyen az magánadományozó vagy szervezet – hálásan köszönjük a nekünk szentelt anyagiakat, figyelmet, és nem utolsósorban az imát, amelyek hatását az elmúlt negyedévben is hathatósan éreztük, tapasztaltuk” – írják beszámolójukban a kolozsvári ferences testvérek.

Kaplony

Augusztus elsejétől a kaplonyi kolostorba új közösség került: Albert Leánder házfőnök, Puvák Marián plébános és Derzsi Elek. A hétköznapi és a vasárnapi szentmisék mellett az elmúlt hónapokban különböző programokat szerveztek a testvérek. Szeptembertől működtetik a szeretetszolgálatot, vezetik a rózsafüzér-társulatot, a felnőtt hittant és a ferences világi renddel is aktívan tartják a kapcsolatot.

Szeptember 4-én ünnepélyes szentmisén adtak hálát a jó Istennek az év terményeiért. Szeptember 5-én ugyancsak szentmisén kérték Isten áldását az új tanévre és a diákokra. Szeptember 17-én volt a szatmári egyházmegye ifjúsági találkozója, amelyen a kaplonyi fiatalok Marián testvér vezetésével vettek részt, illetve Hugó testvér vezetésével hozzájuk csatlakoztak a Csíksomlyói Ferences Ifjúság csoport tagjai. A somlyói fiatalokat a találkozó előtt és után a kaplonyi kolostorban látták vendégül és szállásolták el. Szeptember 19-én elkezdődtek a plébániai hittanórák.

Szeptember 24-én a Szívgárda vetélkedője volt. A program szentségimádással kezdődött, utána a szívgárdista gyerekek vetélkedő formájában mutatták meg hittantudásukat és ügyességüket, közös agapéval végződött a vidáman eltöltött együttlét.     

Székelyudvarhely

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén a székelyudvarhelyi közösség ferences templomának búcsúünnepét ülte. A szentmise délután 6 órakor kezdődött. Az ünnepi szónoka Ambrus István, a szombatfalvi egyházközség plébánosa volt.

Szeptember 15-én délután 6 órától Miklós Noémi orgonaművész Őszi orgonamuzsika címmel tartott koncertet a ferences templomban. A közel egyórás előadáson több tucatnyian vettek részt.

A nyár folyamán a rendtartomány és a magyar kormány támogatásával sikerült korszerűsíteni a kollégium bútorzatát, a világítást és kicserélni az emeletes ágyakat. 

Gyergyószárhegy

A gyergyószárhegyi kolostorban augusztus elsejétől Laczkó-Dávid Anaklét házfőnök mellett Gegő Juliánus testvér teljesít szolgálatot.

Tovább zajlanak a gyergyószárhegyi ferences kolostor nagyszabású felújítási munkálatai: szeptember végéig sikerült a bukaresti Vallásügyi Államtitkárság, a Hargita megyei Tanács valamint egy magyar állami támogatás segítségével a kolostor külső főhomlokzatának és a belső udvar homlokzatának helyreállítását, valamint a ferences templom északi homlokzatának restaurálását befejezni. A teljeskörű felújítással szakaszosan haladnak, a támogatások függvényében. További tervek közé tartozik a templom déli homlokzati munkálatainak folytatása, a belső restaurálás és a vitráliák javításának elkezdése. A kolostor és a ferences templom munkálatok alatt is látogatható.

Esztelnek

Július 3-án Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére búcsús szentmise volt az esztelneki plébánia filiájában, Kurtapatakon. Az ünnepre hívek sokasága gyűlt össze. Az apostolfejedelmek tiszteletére szentelt kis templom tetőszerkezetének felújítása és új cseréppel való fedése éppen a búcsút megelőző napokban készült el. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka a mezőtúri Kovács Zoltán, a római Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa volt.

Július 9-én és 10-én Szilveszter testvér Zeteváralján szentmisét mutatott be a 22-es számú Szent Imre Cserkészcsapat táborozó fiatal és idősebb cserkészei számára. Július 13-án Vatány Gábor, Kézdiszentkereszt leköszönő plébánosa szervezte meg a Felsőháromszéken született papok találkozóját. A rendezvénynek az esztelneki ferences kolostor konferenciaterme adott otthont. A találkozón mintegy 25 pap vett részt és jelen volt Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, valamint Kerekes László segédpüspök is.

Július 17-én a Csíkszeredai Régizene Fesztivál eseményeinek részeként a 11 órakor kezdődő szentmise után a nagykárolyi Carmina Renascentia régizene-együttes Mária áhítat a tűzből megmenekült esztelneki Madonna 100. jubileumi évében címmel tartott koncertet az esztelneki ferences templomban. Július 23-án a sepsiszentgyörgyi Szeretet Misszionáriusai, Teréz anya leányai a kolostor udvarán lelki napot szerveztek az őrkői roma közösség lányainak. Ugyancsak július 23-án a ferences templomban ünnepelték az esztelneki hívek a 70 évesek kortárstalálkozóját. Az ünnepi szentmisét Bernardin testvér mutatta be.

Augusztus 7-én leleplezték és megáldották az 1750-ben faragott esztelneki Madonna mintájára készített Szűzanya-szobor másolatát. Az ünnepi szentmisén helyiek és a nyíradonyi testvértelepülésükről érkezett vendégeik, illetve világi elöljárók jelenlétében áldották meg Demeter József marosszentannai fafaragó, szobrászmester alkotását. Az ünnep szónoka Urbán Erik ferences provinciális volt. A szentmise után a hívek a temetőben lévő felújított világháborús emlékműhöz vonultak. Ott a világi elöljárók mondtak beszédet, és megemlékeztek az Esztelnekről 1916-ban elhurcolt férfiakról, majd Erik testvér megáldotta az áldozatok tiszteletére állított emlékoszlopot.

Augusztus 16. és 19. között az esztelneki közösség: Bernardin és Szilveszter testvér is részt vett a csíksomlyói provinciai nagytalálkozón és továbbképzőn. Szeptember 5-én a helyi általános iskola tanévkezdő szentmiséje a ferences templomban volt. A szentmisét a helyi hitoktatás felelőse, Bernardin testvér mutatta be. Szeptember 10-én a csíkszentdomokosi segítő nővérek kolostoralapításának 30. évfordulóján tartott hálaadó szentmisén és szerzetestalálkozón az esztelneki közösséget Bernardin testvér képviselte.

Szeptember 17-én Jobbágyfalván az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek kápolnájában, illetve 18-án, Assisi Szent Ferenc sebhelyeinek ünnepén a plébániatemplomban Bernardin testvér mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. Szeptember 21-én a csíksomlyói és az esztelneki testvérek közös lelki napot tartottak. Szeptember 25-én, a Szentírás vasárnapján délután 4 órától a kolostor konferenciatermében Szilveszter testvér Megismerni és megszeretni a Bibliát címmel előadást tartott a felnőttek számára.

Csíksomlyó

Július másodikán a kegytemplom, pápai kisbazilika búcsúünnepe volt. A délelőtti szentmise szónoka Albert Leander ferences testvér arra biztatta a híveket, hogy vigyék Jézust a világba, ezáltal lesznek örömteli és hálatelt találkozásaik. Mária látogatása Erzsébetnél, azaz Sarlós Boldogasszony ünnepén este elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntő is volt. A délután négy órakor kezdődött imaórákat a gyimesi hívek és a gyulafehérvári főegyházmegye plébániáinak aktív, fiú ministránsai számára szervezett ministránstábor résztvevői vezették. Az ünnepi szónok Pacsai János csereháti esperes, encsi parókus volt. Prédikációjában arra biztatta a híveket, hogy ne csak Máriához, hanem Máriával is imádkozzanak. A szentmise után a csíkszeredai Szent Kereszt-főplébánia Gaudete kórusának tagjai vezetésével imádkozták a zarándokok az örvendetes rózsafüzért, majd a gyertyás körmenet következett.

Augusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén, az elsőszombati Mária-köszöntőn zarándokok ezrei vettek részt. Az ünnep ezúttal is a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött, majd délután öt órától a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót előkészítő önkéntesek végezték az áhítatot. Mintegy 150 fiatal vállalt szolgálatot az áhítaton. A hat órától kezdődő szentmisét Bőjte Mihály ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke mutatta be. Prédikációjában a keresztény ember mindennapi életében megnyilvánuló istentapasztalatokról beszélt.

Díszvilágítást kap a csíksomlyói kegytemplom. A négy szakaszból álló beruházás egy részét még a pápalátogatás előtt elkészítették. Augusztusban a második szakasz kivitelezését kezdték el. Így várhatóan már az ősz végére a kegytemplom járófelületbe épített megvilágítást kap. A harmadik és negyedik szakaszban a párkányokat és a kolostor épületének díszvilágítását is elkészíttetnék a ferences testvérek.

Szeptember 3-án ismét zarándokok tucatjai népesítették be a csíksomlyói kegytemplomot és környékét. Ezúttal nemcsak a székelyföldi településekről érkeztek zarándokok a ferences Mária-kegyhelyre, hanem a Szatmár megyei Kaplonyból, a magyarországi Balatonkeresztúrról, Murakeresztúrról és Fityeházról is. Az ünnepélyes Mária-köszöntő a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött, majd a csíksomlyói egyházközség tagjai mondták az áhítatot. A hat órától kezdődő szentmisét Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be. Prédikációjában a gyermek Jézus elvesztésének történetéről és annak időszerű vonatkozásairól beszélt.

Urbán Erik miniszter provinciális negyedéves munkája

Egy provinciális feladata igencsak sokszínű, mozgalmas és egyben a láthatóság mellett olykor láthatatlan is. Az elmúlt negyedévben a kegyhelyen és más helységekben a pasztorális szolgálatok mellett a provinciális a következő eseményeken vett részt, működött közre:

Július 21–23. között az esztergomi ferences kolostorban tartották a magyarországi ferences világi rend gyékényes káptalanját. Erdélyből Penu Szilárd OFS országos miniszter, Salamon Ildikó OFS és Suciu Dorottya OFS tagok képviselték a ferences világi rendieket. A testvéri együttléten és találkozásokon túl elmélkedések és előadások hangzottak el ferences világi rend lelkiségi témában. A gyékényes káptalan teljes ideje alatt jelen volt Urbán Erik OFM erdélyi tartományfőnök.

Július 24–31. között volt idén a 15 éves jubileumát ünneplő Ferences Biciklitúra. A zarándoklat végén a csíksomlyói pápai kisbazilika előtt Urbán Erik OFM tartományfőnök fogadta a résztvevőket a Szűzanya közbenjárását kérve a kilométerek során felajánlott kérések meghallgatásáért. Ezt követően Erik testvér hálaadó szentmisét mutatott be a hegynyeregben, amelynek végén megáldotta a különböző közlekedési eszközöket.

Augusztus 2-án, Angyalos Boldogasszony – Porciunkula alkalmával a provincális ünnepi szentmisét mutatott be a csíksomlyói klarissza monostorban a nővéri közösségnek, illetve a Ferences Ifjúsági Zarándoklat (FeriZa) résztvevőinek. Augusztus 7-én megáldották az 1750-ben faragott, esztelneki Madonna mintájára készített Szűzanya-szobor másolatát a felsőháromszéki településen. A vasárnap délelőtti ünnepen Urbán Erik ferences provinciális mutatta be a legszentebb áldozatot, majd a hívek a temetőbe vonultak, ahol Erik testvér megáldotta a felújított világháborús emlékművet.

Augusztus 16–19. között volt a Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya testvéreinek nyári nagytalálkozója és továbbképzője a csíksomlyói kegyhelyen. A kegyhelyen szervezett esemény moderátora Szigeti Orsolya volt. A találkozó mottójául a következő idézetet választották: „Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!” Az ünnepi szentmisét a tartományfőnök mutatta be. Prédikációjában három lényeges mozzanatra mutatott rá, amely a rendtartomány küldetésének megújulásához vezethet: központba helyezni – vagyis az Úr felé fordítani a szíveket, összpontosítani –, figyelni a lényegesre, majd szétszóródni, azaz elindulni a világ felé, tanítva és hirdetve, hogy egyedül az Úr a mindenható. Hozzátette, hogy Szent István király tudta, hogy mire használja a keresztény meggyőződését, mivel a vallásos újítás másképp szervezett országot jelentett, ebben a vonatkozásban is tanulni lehet az első magyar szent királytól.

Szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Tordatúron a templombúcsú alkalmával Urbán Erik OFM mutatta be a szentmisét. A prédikációban pedig a Szentírás leírása alapján arról elmélkedett, hogy mit látott a szenvedő Krisztus a keresztről. Rámutatott arra, hogy az Úr Jeruzsálem városában látta a mai falvakat és városokat, a kereszt körül álló személyekben pedig bennünket. Arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a családi otthonokban elhelyezett keresztek legyenek művésziek és lehetőleg kötődjön személyes élmény hozzájuk, hogy arra rátekintve eszünkbe juthasson: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). A szentmisén megáldotta a tordatúri Madonna szobormásolatát, amelyet a templomhajóban helyeztek el.

Szeptember 19–22. között szervezték meg az Alpokon túli ferences rendtartományok konferenciájának (COTAF) találkozóját, amelyen a tartományfőnökök beszámoltak a rendtartományok jelenlegi életéről, illetve előretekintettek a következő fél évre, átbeszélve az aktuálisan megoldandó kérdéseket. A következő COTAF gyűlésnek az ausztriai Salzburg lesz a házigazdája.

Bíró István ferences sajtóreferens