A majláthfalvi plébániára látogatott Pál József Csaba megyés püspök

0
858
Fotók: gerhardus.ro

A temesvári megyés püspök október 24-én és 25-én az Arad megyei Majláthfalván folytatta az idei évre tervezett főpásztori vizitációját. A látogatás nyitó szentmiséjét október 24-én, hétfőn este mutatta be az egyházmegye főpásztora Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános és Miklós Csaba helyi plébános koncelebrálásával.

Miklós Csaba a közösség nevében üdvözölte a megyés püspököt és aktív, élettel teli közösségként írta le a majláthfalviakat. A fiatalok ezután őszi terményekkel és helyi különlegességekkel megrakott kosarat ajándékoztak a főpásztornak. Bevezetőjében a megyés püspök úgy fogalmazott: a gyermekek és fiatalok népes csoportjának jelenléte és a sok ministráns a legjobb bizonyíték arra, hogy ez valóban egy életerős közösség.

„Ahogy rátok nézek, kedves fiatalok és kedves hívek, látom, hogy a szemetek mosolyog, ami azt tükrözi, hogy milyen jó kereszténynek lenni, milyen jó Isten közelében lenni, megtapasztalni, hogy a jó Isten szeret. Nagy ajándék az, ha valaki tud hinni Isten szeretetében. Köszönöm szépen, hogy imájukkal és énekükkel ünneppé tették ezt a hétköznapot” – fogalmazott a főpásztor. Homíliájában hangsúlyozta: boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé, aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. Az ilyen embernek lehet, hogy nincs meg minden komfortja, de boldog, mert Istenben gyökerezik és nem szárad el. Az ilyen ember tele van reménységgel, mert ezt a reménységet Istenből meríti – magyarázta az ünnepi szónok.

A szentmise végén a jelenlévők közösen elimádkozták a szinodális folyamat imáját, majd a megyés püspök megáldotta azt a zászlót, amelyet két gobelin hímzés, az időközben a mennyei Atya házába távozott Liszanek Erzsébet munkája díszít, és később az elhunyt férje ajándékozott a templomnak. A zászlót Molnárné Deák Etelka készítette. A főpásztor ugyanakkor üdvözölte a szentmisén jelenlévő Bányai Ferenc ny. református tiszteletest és Csatlós Róbert pünkösdi lelkészt.
Ezt követően a megyés püspök a templomban találkozott a gyerekekkel és a fiatalokkal, akik a kötetlen beszélgetés keretében kérdéseket tehettek fel a főpásztornak. A találkozókon jelen volt Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens aki a gyermekeknek tartott foglalkozást, valamint Baum Melinda, a marosi főesperesség család- és felnőttpasztorációs referense.

A vizitáció második napján, október 25-én, kedden délben Pál József Csaba szentmisét celebrált a majláthfalvi plébániához tartozó monostori Tours-i Szent Márton tiszteletére szentelt templomban. A szentmise után a megyés püspök a templom előtt beszélgetett a szlovák, román, magyar és német nemzetiségű hívekkel. Délután a püspök visszatért a majláthfalvi plébániára, ahol találkozott a Rózsafüzér Társulat és az egyháztanács tagjaival, valamint a plébánia munkatársaival. Ezeken a találkozókon részt vett Szilvágyi Zsolt püspöki helynök és Tari M. Böbe schönstatti nővér, család- és felnőttpasztorációs referens.

„A szentmisét követően 23 fiatal vett részt a találkozón. Azt látom, hogy ők szívesen járnak templomba, ismerik a közösség programjait, és mindez azért van így, mert itt foglalkoznak velük. Az is szép élmény volt, hogy a szentmise alatt minden jelenlévő együtt énekelt” – fogalmazta meg a látogatás után a főpásztor, aki a következőkben az Arad-ségai plébánián folytatja püspöki vizitációját.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája