Missziós vasárnapi ima a szeretetért

0
812

A misszió, a hit hirdetése és a hitre nevelés az egyház küldetéséhez tartozik, feladata minden megkeresztelt embernek, papnak, szerzetesnek és világi hívőnek. A missziós nap, missziós vasárnap a missziókért végzett imádság napja. A Rítus Kongregáció 1926. április 14-én rendelte el az egész egyház számára október utolsó előtti vasárnapjára. Ilyenkor a prédikációnak a hit terjesztéséről kellett szólnia és a vasárnapi szentmisék közül egyet a missziókért szóló votív könyörgésekkel lehetett imádkozni. 1969-ben a liturgikus reform e rendelkezést megerősítette, e vasárnap a missziók javára szól a perselyezés is. 

Lisieux-i Kis Szent Teréz a missziók védőszentje. A francia apáca ugyan sosem járt missziós országban, de nagyon szeretett volna hithirdető lenni, így utazás helyett imádkozott és szenvedett a missziókért. Két imáját ajánljuk ma olvasóink figyelmébe. 

Mit határoz az, Uram, ha sötét a jövő? A holnapért imádkozni én nem tudok. Oltalmazd meg ma szívemet, védj meg ma engem, s add nekem mára szent világosságod!

Uram, azt a kegyelmet kérem tőled, hogy testvéreimnek adhassam mindazt a szeretetet, melyet neked szeretnék adni. Azt kérem, hogy eméssz fel engem szereteteddel, add meg nekem, hogy mások javát szolgálhassam, főként azokét, akiket senki sem szeret, akik nem szeretetreméltók. Add meg nekem, hogy szeressek akkor is, amikor engem nem szeretnek, add meg nekem, hogy szeressek, amikor nem hiszek mások szeretetében. Add meg nekem a felismerést, hogy minden seb hozzád tud és akar emelni. Semmi és senki, egyetlen teremtmény se legyen képes elválasztani tőled. Add meg nekem, hogy megértsem az eseményeket, s hogy úgy éljek, mintha ma este meg kellene jelennem előtted. Ó, Uram, tedd, hogy így legyen! Ámen.