A zarándoklat átalakít – Magyar hívek zarándoklata Máriaradnára

0
787

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, szombaton ismét megtelt a máriaradnai kegytemplom tágas hajója. Ezúttal a magyar hívek érkeztek a temesközi régió legismertebb Mária-kegyhelyére a temesvári egyházmegye több plébániájáról, valamint az anyaországból.

Pál József Csaba megyés püspök meghívására a szentmisét Marton Zsolt váci főpásztor mutatta be, koncelebrált a jelen lévő lelkipásztorok népes csoportja. Bevezetőjében a temesvári megyés püspök üdvözölte a jelenlévőket, külön kiemelve a Makóról és Szegedről gyalogosan, illetve kerékpárral érkezett zarándokok ragaszkodását. A Zarándokhívogató című kiadványt, amelynek néhány példányát a szeged-csanádi egyházmegyés gyalogos búcsújárók magukkal hoztak az 500 éves kegyhelyre, ugyancsak buzdításul szánják mindazoknak, akik csatlakozni szeretnének ehhez a régi, szép hagyományhoz.

Megköszönve az üdvözlő szavakat, Marton Zsolt váci megyés püspök elmondotta: már régóta szeretett volna eleget tenni a temesvári főpásztor meghívásának, de a vírushelyzet az elmúlt két esztendőben megakadályozta radnai látogatását. Máriaradna azonban nem ismeretlen a számára, hiszen az elmúlt évtizedekben két alkalommal is felkereste már a kegyhelyet.

Homíliájában a főcelebráns püspök úgy fogalmazott: ,,A zarándoklat átalakít, átformál bennünket. Azt is ajándéknak tekintem, hogy néhány nappal ezelőtt a mi, váci egyházmegyénk egyik fontos zarándokhelyén voltunk, Máriabesnyőn. Hasonló időben épült ez a kegytemplom is, szintén kis bazilika, mint a máriaradnai, és mondhatom azt, Máriától Máriához jöttem, jöttünk.”

A legkedvesebb imánk Máriához az Angyali üdvözlet. A latin nyelvben úgy fogalmaznak: Sancta Maria, mater Dei – Szent Mária, Isten anyja. Mi, magyarok ezt így imádkozzuk: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja. ,,Érezzük, hogy ebben egy bensőségesség, egy meghittség van, ő a mi nagyasszonyunk, ő a mi pátrónánk. Magna Domina Hungarorum – Magyarok Nagyasszonya” – mondta a váci főpásztor.

A liturgia végén Pál József Csaba megyés püspök Szent Gellért-érmet nyújtott át Marton Zsoltnak, ily módon is megköszönve jelenlétét és a homíliában elhangzott tartalmas gondolatokat.

A bazilika orgonáján ezen az ünnepen Bodroghi Andreea máriaradnai és Gáspár Géza Gábor dettai kántor, valamint Hajas Mihály pécskai kántorhelyettes közismert népénekeket szólaltatott meg, melyeket az egybegyűlt hívek együtt énekeltek.

A szentmise végén a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusz akkordjai csendültek fel. A zarándoklat keresztúti ájtatossággal fejeződött be a kegytemplom mögötti magaslaton felállított stációknál. A szentmise a temesvári püspökség és a máriaradnai kegytemplom közöségi oldalán visszanézhető.

A temesvári püspökség sajtóirodája