Szobrot állítottak Erdély egykori választott püspökének emlékére

0
688
A falu szülöttjéről készített szobor figyelemfelkeltő, tanító és erősítő lehet a község lakosainak. Fotók: Bíró István/Hargita Népe

Megáldották Szenttamásy Máté, Erdély egykori választott püspökének mellszobrát Csíkszenttamáson. Varga Mihály felső-háromszéki szobrászművész alkotását Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke a Csíkszenttamáson született plébánosok és helyi hívek jelenlétében áldotta meg.

Szenttamásy Máté 1606-ban született Csíkszenttamáson. 1644 és 1653 között Csepel plébánosa volt, plébánossága mellett a helyettes-főesperesi tisztséget is betöltötte, majd csornai préposttá léptették elő. 1659-től Korbávia címzetes püspöke volt, 1667-től Erdély választott püspöke volt egészen 1676-ig. A Szenttamásy Máté szoboravató ünnepség szentmisével kezdődött vasárnap délelőtt a csíkszenttamási római katolikus plébániatemplomban. Tamás József ny. segédpüspök a Csíkszenttamásról származó plébánosok jelenlétében imádkozott a községben született plébánosokért, illetve új papi hivatásokért. A szentmise után a település központi parkjában felállított szoborhoz vonultak a hívek.

Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere beszédében hangsúlyozta, a jelenlévők történelmi pillanatoknak lehetnek tanúi. „A mai szoboravató története több mint egy éve kezdődött, amikor Szabó Lajos plébános úr, községünk szülöttje hosszú munkássága után nyugdíjba készült és felkeresett, hogy könyvtárának jelentős részét szülőfalujának adományozná. Ugyanakkor felajánlotta, hogy összefogással anyagilag is támogatná Szenttamásy Máté szobrának kivitelezését. Örömmel fogadtuk felajánlását, időközben Tamás József püspök úr is csatlakozott a szobor kivitelezési munkálatainak támogatásához, hiszen az édesanyja Csíkszenttamásról származik. Ami akkor egy szép álom volt, az ma valósággá vált” – mondta a település elöljárója. Megjegyezte: büszkék arra, hogy Szenttamásy Máté községük szülöttje, és közösen mondanak hálát Istennek, hogy Csíkszenttamás egy szép szoborral gazdagodott. Rámutatott: az alkotás figyelmeztet múltunk örökségére, és jelenlétével int, hogy a tudás és az Istenbe vetett hit erejével szolgái maradjunk.

Tamás József ny. segédpüspök Szenttamásy Máté tevékenységéről szólt. Mint mondta: működésének nagy része távol esett szülőhazájától, mégis életének példájával, a katolikus egyházért vállalt szolgálatával példaképévé vált népének abban, hogyan kell helytállni ott, ahová vezérli az Isten az embert.

„Szenttamásy Máté püspök szobra a jótevők jóvoltából itt fog állni ebben a parkban idézve történelmünknek egy olyan korszakát, amely hitbeli megmaradásunkért is folyt. A szobor itt fog állni, és tanúsítja kegyeletét e kornak a múlt iránt, de a jövőbe vetett reményét is. A szobor itt fog állni biztatásképpen arra, hogy semmit sem kímélve lépjünk e szobor által megörökített püspök nyomába, és bátran álljunk ki önazonosságunkért, hitünkért, keresztény és székely értékeinkért” – hangsúlyozta a nyugalmazott segédpüspök.

Szabó Lajos csíkszenttamási születésű címzetes kanonok, nyugalmazott plébános azt mondta, a falu szülöttjéről készített szobor figyelemfelkeltő, tanító és erősítő lehet a község lakosainak. „Szenttamásy Máté a sok évszázados Csipkerózsika-álmából felébredt, és ébredése nekünk szól. Múltunkat, történelmünket, hagyományainkat meg kell őriznünk, védenünk kell, fel kell újra fedeznünk, meg kell tartanunk” – tette hozzá a nyugalmazott plébános. Végezetül Varga Mihály felső-háromszéki szobrászművész is szólt az alkotás folyamatáról. Az ünnep hangulatát szavalat, az ifjúsági fúvószenekar és az egyházi kórus előadása emelte. A Szenttamásy Máté-szoboravatót a magyar és a székely himnusz eléneklése zárta.

Bíró István