Déván koncertezett a Csík Zenekar

0
846

Nem mindennapi élményben volt része a dévai magyar közösségnek, hiszen egy régi álom vált valóra szeptember 26-án: a ferences plébánia és a Ferences Biciklitúra (FerBiT) szervezésének köszönhetően Déván zenélt a Csík Zenekar. A koncertet könyvbemutató előzte meg, ahol Mirk Szidónia-Kata és Zsidó Ferenc főszerkesztő a szűk félórában székely humoros szemelvényekkel ismertette a Székelyföld kulturális folyóiratot, amely ebben az évben ünnepli 25 éves fennállását.

A székelyek megalkották az élelmiszeriparban a székely termék családot, ugyanígy kötelességüknek tartják, hogy a kultúra, a művelődés terén is jelentőset alkossanak. Így jelenhettek meg az elmúlt évek során nagyjaink alkotásai Apor Pétertől egészen a kortárs szerzőkig – hangzott el a bemutatón.

A könyvbemutató után az egybegyűlteket Főcze Imre Bonaventura dévai plébános köszöntötte, aki elmondta, hogy külön öröm számára, hogy ebben az évben immár második alkalommal köszöntheti a Csík Zenekart: júliusban a 15 éves fennállását ünneplő FerBiT-en Csíkszentsimonban, és most Déván.  Köszöntőjében a plébános Erdély nagytiszteletű püspökének, boldogemlékű Márton Áronnak a szavait idézte: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható!”, és ezt a Csík Zenekar is már számtalanszor megtapasztalta az elmúlt három évtizedben. Erővel, lelkesedéssel érték el azt, amit kevés zenekar írhat fel a kor falára lelkesedéssel, hogy erőt nem kímélve, az idő és a trendek múlását maguk mögött hagyva, napjainkban is élő zenekarként, műsoraikban lélekkel és élettel teli igényeséggel, magyar népzenei világunkat mentik át a holnapok világába. Ahogyan magukról vallják: „megidézzük azokat a régi szép összeállításokat is, amelyek nemcsak a mi szívünkben, a közönségünk lelkében, hanem az utóbbi évtizedek magyar zenei palettáján is nyomot hagytak végérvényesen.”

Ezt követőenlépett színpadra a Csík Zenekar, Csík János (hegedű), Majorosi Marianna (ének), Szabó Attila (hegedű), Makó Péter (fúvós), Barcza Zsolt (cimbalom), Bartók József (nagybőgő), Kunos Tamás (brácsa) felállásban, és felcsendültek az igényes válogatást tükröző dallamok, a kalotaszegi népdalok, Hobo Vadászatának népszerű darabjai (Mesél az erdő), Bagossy-dalok, LGT-s dalok, és természetesen nem hiányozhatott az Én vagyok az, aki nem jó, illetve az igen jól ismert Most múlik pontosan című dal sem.  Az igen népes közönség vastapssal hálálta meg a nagyszerű előadást, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk.

A koncert után Bonaventura plébános megköszönte a lelket erősítő előadást, és Tamási Áron szavait idézte: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én, és mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.” Kiemelte, hogy mindegyikünk naponta sokat, sokféle módon kommunikál, amiben írott és kimondott szavak színes kavalkádja jelenik meg. És biztosan tapasztaltuk beszélgetéseink folyamán, hogy a szavaknak súlya van. Hogy miért? Mert benne vannak gondolataink, gondolatvilágunk, érzéseink, érzelmeink. A szavak által mindezeket a bennünk rejlő dolgokat ki tudjuk fejezni. A szavaink hordozzák azokat az üzeneteket, amelyeket át akarunk adni beszélgetőtársunknak. Azonban nem mindegy, hogy a szavaknak milyen töltete van. Szavainkkal némely ember lelkében örökre nyomot hagyhatunk, így tette ezt a Csík Zenekar is a népzenei dallamvilágukkal: szavaikkal, örökre nyomot hagytak bennünk.

A koncert és a könyvbemutató a Hargita Megye Tanácsa és a Ferences Biciklitúra jóvoltából valósulhatott meg, de ezen kívül köszönet jár az egyházközség híveinek és mindazoknak, akik a Zsil völgyéből is eljöttek. Jó volt megtapasztalni, hogy a szórványok szórványában is képes közel 400 ember összegyűlni, anyanyelvén az előadókkal énekelni és a végén együtt imádkozni! Istennek legyen hála! Pax et Bonum!

Kun-Gazda Kinga-Viola