Hű maradni önmagamhoz

0
786
Fotó: Pixabay

A katolikus egyház szeptember 30-án emlékezik Szent Jeromos áldozópapra és egyháztanítóra. Ebből az alkalomból Balla Lóránt ír a Szentírással való kapcsolatáról s arról, miért a passió a személyes kedvence, mit ad, tanít neki.

Ha megkérdezik, hogy melyik a legkedveltebb szentírási történetem, részem, és meghallják, hogy a passió (lat. szenvedés), Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának története az utolsó vacsorától a temetésig (Mt 26−27; Mk 14−15; Lk 22−23; Jn 18−19), általában meglepődnek és értetlenkednek az emberek. Érdekessége a történetnek, hogy mind a négy evangélium megörökítette, négy változata is van. Mindegyik szenvedéstörténet-változat arra keresi a választ, hogy Jézus miért halt meg. A kérdésre minden evangéliumszerző, minden ember más és más választ, értelmezést ad, hiszen az, hogy kinek mit jelent a szenvedés és a halál, változhat. Mindegyik evangéliumi elbeszélésben közös Jézus szenvedése és halála, de hogy ez Máténak, Márknak, Lukácsnak és Jánosnak mit is jelent, az változik. Ezért olvasunk és éneklünk más passiót A, B és C liturgikus évben. Miért írtak több evangéliumot? – tehetjük fel a kérdést. Azért, mert nem voltak megelégedve a Jézus szenvedésére és halálára adott válasszal.

A passió minden embernek tud adni valamit. Talán ezzel magyarázható az is, hogy a szenvedéstörténet mozzanatait, jeleneteit annyian feldolgozták a képzőművészetben, az irodalomban. Nagyon kedvelem Karinthy Frigyes Barabbás, Márai Sándor Harminc ezüstpénz, Ernest Hemingway Ma péntek van, Karel Čapek Pilátus krédója, Darvasi László Júdás, Malkus, A sírásó, Peppo, a Jézus-manöken című alkotásait, amelyek a szenvedéstörténet egyes mozzanataira fókuszálnak. A művészet – köztük az irodalom – nem mást tesz, mint kiragad egy szeletet a szenvedéstörténetből és felnagyítja azt. Miért? Azért, hogy válaszokat adjon.

Mindig foglalkoztatott, hogy mi ebben a történetben Júdás szerepe, mire adhat választ az ő személye. Júdás alakja, személyisége és a róla alkotott kép összetett. Az evangéliumok is másképp viszonyulnak hozzá. Hogyan értelmezhető Júdás? Íme néhány válaszlehetőség: Júdás Jézus barátja volt, aki ellene fordult és elárulta; a Jézus–Júdás-kapcsolat a szenvedésnek azt a vetületét mutatja be, amikor barát fordul a szenvedő ellen és rátesz egy lapáttal (vö. Lk 22,21; Zsolt 41,10); Júdás alakja az ember és a gonosz erő kapcsolatát is bemutatja – Júdás a Sátán eszközeként is értelmezhető.

A szenvedéstörténet számomra válasz és útmutatás. Megtanultam általa, hogyan lehet a kereszteket elviselni a saját életemben, hogyan lehet reakció nélkül kibírni adott élethelyzetekben, hogyan lehet hű maradni önmagamhoz és elveimhez, hogyan lehet olyanokat elfogadni és szeretni, akiben csalódunk is, hogyan kell kitartani és dolgok elől nem elmenekülni, hogyan lehet és kell imádkozni másokért és önmagamért.

Az írás megjelent a Vasárnap szeptember 25-i számában az Igéjében nap mint nap megmutatja akaratát, A Szentírás és az élet című összeállítás részeként.