Az egyházi nyugdíjintézet vezetőtanácsa Gyulafehérváron tanácskozott

0
819

Gyulafehérváron találkoztak az egyházi nyugdíjintézet vezetőtanácsának és a cenzori bizottságnak a tagjai. A szeptember 14-16 között tartott őszi találkozó során aktuális kérdéseket tárgyaltak, a megbeszélések eredményét jegyzőkönyvben rögzítették, adta hírül a gyulafehérvári érsekség a közösségi médiában.

A intézmény honlapján olvasható információk értelmében a romániai római katolikus egyház alkalmazottainak Nyugdíj- és Társadalombiztosítási intézete a 718/1956. sz. rendelet alapján jött létre és 1959 januárjában kezdte meg működését, jogi személyiséggel rendelkező központi szervként, saját igazgatással és pénzeszközökkel. Az intézmény első ülését 1959. január 16-án tartották. A Nyugdíj- és Szociális Biztosító intézet járulékfizetői és nyugdíjasai a hat romániai római katolikus egyházmegyéhez (Gyulafehérvár, Bukarest, Iaşi, Temesvár, Nagyvárad, Szatmár) tartoznak. Az intézet célja, hogy az egyházban dolgozó összes pap és világi alkalmazott számára a hatályos nyugdíjtörvények szerinti öregségi, rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjat, haláleseti ellátást és az intézet alapszabálya szerint biztosított egyéb jogokat állapítson meg és nyújtson.

A hat egyházmegye képviselőiből 2006-ban megalakult az igazgatótanács, amelynek elnöke Fügedi Antal nagyváradi plébános, igazgatója Husariu Petru bukaresti egyházmegyés pap. Az intézet vezetőtanácsának és a cenzori bizottságnak a tagjai évente kétszer találkoznak, tavasszal és ősszel, ezek közül a tavaszi ülést mindig Bukarestben, míg az őszit felváltva az egyes egyházmegyékben tartják, így került most Gyulafehévár sorra. A következő őszi találkozó Temesváron lesz.

A találkozókon minden egyházmegyét az ökonómus képviseli, aki általában pap, valamint a cenzor, aki könyvelő. A most megtartott gyulafehérvári találkozón jelen volt Apostol Elena Cristina (Bukarest), Botnari Paul (könyvelő, Temesvár), Cojocaru Tereza (könyvelő, Iaşi ), Condac Egidiu (egyházmegyei ökonómus, Iaşi), Dirschl Johann (általános helynök, Temesvár), Fügedy Antal (elnök, Nagyvárad), Gavrilă Natalia (főkönyvelő), Husariu Petru (igazgató, Bukarest), Melega Péter (ökonómus, Szatmár), Merk Zsuzsa (könyvelő, Szatmár), Orbán Annamária (könyvelő, Nagyvárad), Szénégető Csaba (revizor, Gyulafehérvár), Ungureanu Aga (könyvelő, Bukarest), valamint Veres Stelian gyulafehérvári ökonómus, aki portálunk megkeresésére azt is elmondta: a munkamegbeszélés témái a nyugdíjasok helyzete, az intézet működése, a pénzmozgás, a következő évi költségvetés voltak.

A megbeszélések előtt a székesegyházban bemutatott szentmisén imádkoztak a résztvevők, a gyűlés befejeztével a pedig ismerkedtek a püspöki palota és a székesegyház történetével, és meglátogatták a Batthyáneumot is.