Az olasz államfő gyújtja meg Szent Ferenc lámpását Assisiben a szent ünnepén

0
330

Október 4-én, Szent Ferenc liturgikus emléknapján Sergio Mattarella olasz államelnök képviseli az országot Assisiben. Szeptember 5-én hétfőn mutatták be az Itália védőszentjének ünnepéhez kapcsolódó kezdeményezéseket. „Nemzetünkért és a békéért fogunk imádkozni” – mondta Matteo Zuppi bíboros, olasz püspökkari elnök.

Október 4-én maga az államelnök gyújtja meg az olasz önkormányzatok fogadalmi lámpását, mely Szent Ferenc sírja előtt ég. Hagyomány, hogy évről évre más régió ajánlja föl a mécses olaját. Idén ez máshogy lesz, mert az Assisi konvent ferencesei és az Olasz Püspöki Konferencia a hála gesztusát szeretné mutatni mindazoknak, akik a pandémia idején helytálltak: civil és katonai intézmények, egészségügyi dolgozók, családok, önkéntesek és iskolai alkalmazottak, karitatív és egyházi szervezetek tagjai. Az ő tiszteletükre és az egész olasz nép nevében Sergio Mattarella fogja meggyújtani Szent Ferenc lámpását, majd beszédet mond az olasz nemzethez a Szent Konvent loggiájáról. A Szent Ferenc-bazilikában 10 órakor szentmisét mutat be Matteo Zuppi bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke. Ezután a polgári menet a főtérről a bazilikához megy, köztük néhány iskolás is lesz Assisiből, akik a jövőt jelképezik.

Ima Olaszországért és a békéért

Az Assisi Szent Ferenc napjához kapcsolódó ünnepségeket Zuppi bíboros mutatta be a sajtónak. Október 4-e a Poverello liturgikus emléknapja, alkalom lesz arra, hogy közbenjárásáért fohászkodjanak Itália és a béke számára, de arra is, hogy megemlékezzenek a Covid sok áldozatáról. A pandémia és annak következményei, a háború nagy bizonytalanságot idézett elő és további szenvedést okozott, szegénységbe taszított sok embert. Mindez gondolkodásra késztet minket: mi a teendő? Ezért gyűlnek össze védőszentjük, Szent Ferenc házában az egyházi és civil méltóságok, a lakosság képviselői, hogy átérezzék a sok szenvedést, majd meggyújtsák a remény lángját – magyarázta az olasz püspökkari elnök. Ezzel egyidőben szimbolikus, hogy éppen Assisiben írta alá két éve Ferenc pápa Fratelli tutti – kezdetű, a társadalmi barátságról szóló enciklikáját. Ebben idézi Szent Ferenc szófordulatát, miszerint mindannyian egy csónakban evezünk, vagyis csak együtt, összefogva tudunk szembenézni a gondokkal és a nehéz helyzetekkel. „A Covid-járványt tovább tetézte a háború járványa, a gazdasági és ökológiai válság, valamint a számos probléma, amelyek előttünk tornyosulnak” – állapította meg Marco Moroni ferences, a Szent Konvent kusztosa. Hozzátette: „Ezért fontos Szent Ferenchez imádkozni és kérni az egységet, hogy a jót tudjuk építeni.”

Ezüstrózsa és Jacoba asszony

Assisiben számos kezdeményezés előzi meg az október 4-i ünnepet. Október elsején megnyitják a nagyközönség előtt a Torre del Popolo – Nép tornyát. A 13. században épült nevezetességet festette meg Giotto 1305-ben a Felső Bazilika freskóciklusának első képén. A hatalmas toronyóra a mai napig működik és Assisi lakóinak mutatja a pontos időt. Október 3-án 9,30-kor a Porciunkula kolostori ebédlőjében mutatják be az ezüstrózsát, amelyet minden évben egy olyan nőnek ítélnek oda, aki kitűnt a hit, a remény és a szeretet tanújaként. Ezzel Jacopa de’ Settesolira emlékeznek, Szent Ferenc barátjára, aki mellette volt halálos ágyán. Róla  így írnak a ferencesek:

Settisoli Jacoba asszony előkelő római családból származott. Római útjaik alkalmából Szent Ferenc és társai gyakran megszálltak a Tiberisen túl található házukban. Itt ismerte meg a szent Jacoba asszonyt, mint hűséges hitvest, odaadó édesanyát, a szenvedésben erőslelkű özvegyet, aki két fiát erényekben és istenfélelemben nevelte. A Szent Ferenccel való ismeretség az életszentségre indította Jacobát. Celanói Tamás írja róla: „Jacoba asszony nemcsak előkelő származásával, hanem jámborságával is kitűnt, ezért a szent különös szeretetét élvezte”. Szent Klárán kívül ő volt az egyedüli nő, aki közelebbről ismerhette a szentet.

Assisi Ferenc szentté avatása Giotto freskóciklusán
Assisi Ferenc szentté avatása Giotto freskóciklusán

Amikor Szent Ferenc betegsége súlyossá vált, Jacoba megérezte, hogy Szent Ferenc hívni fogja őt Assisibe, ezért útnak indult, és éppen akkor ért a városba, amikor a követ elindult Szent Ferenc üzenetével Róma felé. Megérkezése hírére a szeráfi atya örömmel felkiáltott: „Dicsőség Istennek, aki Jacoba asszonyt, testvérünket ide küldte. Nyissátok ki az ajtót és vezessétek be”. Jacoba mindazt elhozta, amit a szent kérni akart tőle: posztót, gyertyát a temetésre és kedvenc süteményét is, amit római tartózkodása alatt szokott készíteni. Jacoba Szent Ferenc haláláig a városban maradt, és amiben tudott, segítségére volt. A temetés után visszament Rómába, de újra és újra ellátogatott Assisibe, hogy a szent sírjánál imádkozzon. 1239-ben halt meg, és Szent Ferenc sírja közelében temették el. A hagyomány úgy tudja, Szent Ferenc öltöztette be Jacobát a III. rend ruhájába.

Szent Ferenc tranzitusa Assisiben

Szent Ferenc tranzitusának ünnepélyes emlékezetét október 3-án 17,30-kor tartják az angyalos bazilikában, ahol Massimo Travascio ferences kusztos fogadja a hatóságok képviselőit. „Elzarándokolni a porciunkulai Szűz Mária-templomba, ahova Ferenc kérte, hogy elvigyék, hogy hálát adhasson Istennek az élet és a kegyelem lelkéért, amelyet ott kapott, azt jelenti, hogy magunkévá tesszük utolsó szavait: „Én megtettem a dolgom, a többit tanítsa meg nektek Krisztus”. „Szent Ferenc emléke segítsen mindenkit abban, hogy befogadja az élet valódi értelmének örömét, az evangélium szívét: határtalanul átadni magunkat Isten és a testvérek szeretetéért, megélve a különbözőségben való egységet, a békét építeni, mely a kiengesztelődött szívből születik, közös otthonunk ápolásában” – fejtette ki a Porciunkula ferences kusztosa.

Megemlékezések világszerte Szent Ferenc boldog haláláról

Az assisi angyalos boldogasszony-bazilikában található tranzitus-kápolna helyén állt egykor a ház, ahol meghalt Szent Ferenc, vagyis innen költözött át a földi életből a mennyei hazába 1226. október 3-án. Ezt az eseményt nevezi a ferences emlékezet a rendalapító tranzitusának. A ferences, a kapucinus és a minorita templomok Szent Ferenc-oltárainál, valamint a ferences regulát követő női szerzetesi közösségekben október 3-án és 4-én világszerte megemlékeznek Szent Ferenc boldog haláláról, tranzitusáról. A szertartás központi eleme a 141. zsoltár, amit rendtársai a haldokló szent ágyánál énekeltek. Annál a sornál, amelynél a „Poverello” kilehelte lelkét, a közösség tagjai letérdelnek, a templom elsötétül, majd a zsoltárt folytatják, a végén pedig kitárt karral imádságot mondanak. Az imádság során többek között elhangzik: „Boldog Ferencet énekszóval áldjuk, példája éltet, hogy a harcot álljuk, s jól megtanuljunk élni, halni tőle, míg eljön a nap.” A szertartást a – minden ferences templomban fellelhető – Szent Ferenc-ereklye előtti tiszteletadás és a közösség vezetőjének ünnepélyes áldása zárja.

Gedő Ágnes / Tiziana Campisi

Forrás: Vatican News /