Gyermekkórus tábor Kézdiszéken

0
1040

A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templom énekesei Gergely Gábor kántor vezetésével, valamint a csernátoni és futásfalvi gyerekek Lukács Mihály kántor vezetésével kórustáborban vettek részt. Gergely Gábor számolt be portálunknak a tábori munkáról.

A tavalyi év sikeres énektáborán felbuzdulva, az idén is megszerveztük a kiskórusunk táborát a Gorgánban lévő Boldog Özséb szabadidős háznál. Kézdivásárhelyi szinten nagyon sok délutáni foglalkozás és így tábor is megrendezésre került, ezért nehéz volt az időpont kiválasztása, de az elmúlt év gyakorlatát figyelembe véve az idén is augusztus vége és szeptember eleje volt alkalmas a háromnapos együttlétre.

A Boldog Özséb-templom énekeseihez ebben az évben csatlakoztak csernátoni és futásfalvi gyerekek Lukács Mihály kántor kolléga vezetésével. Így egy nagyobb csapatot alkotva huszonheten tanultunk és szórakoztunk.

A program nevelési gerincét az egyházzenei értékek ápolása, továbbvitele mellett a népzene, néptánc és kézműves foglalkozás is kiegészítette. Természetesen sok játék és a kötetlen beszélgetések is helyet kaptak a programban.

A népi énekes zsolozsmázással ismerkedve vesperást, esti dicséretet tanultak meg a gyerekek. A népdal és néptánc oktatását Biszak Beáta Bod Péter tanítóképzős diák vezette, aki arra törekedett, hogy néhány alap lépést átadjon a többi gyereknek. Mint több népdalverseny résztvevője és győztese, számos dallal a tarsolyában könnyedén oktatta a társait.

A kézművesfoglalkozást Gergely Evelin tanítónő vezette, a gyermekek az üvegfestésbe kaphattak betekintést, és ki-ki a maga ügyességével és türelmével szépítgetett üveget vihetett emlékül haza a szeretteinek.

A napi szentmisén a táborozók imádkozhattak a szüleikért, szeretteikért és a jó idő mellett a szép együttlétért. A három helyiségből résztvevő gyerekek a rövid idő alatt nagyon gyorsan összerázódtak és egy csapatot alkottak. Ez nemcsak a játékokban vagy a közös együttlétban mutatkozott meg, hanem a tábor utolsó napjának estéjén is. Átmenve Futásfalvára, az ottani a kegytemplomban Kovács Péter plébános vezetésével, valamint Tifán Lajos helyi plébánossal ünnepélyes esti énekes dicséretet végeztünk Isten dicsőségére és lelkünk javára.

Hálásan köszönöm a gyerekeknek, szüleiknek, kántor kollégámnak, a programvezetőknek és plébános uraknak, hogy velünk voltak és támogattak.

Gergely Gábor