Görögkatolikus kinevezések

0
646

A keleti egyházakra vonatkozó kánonjogi rendelkezésekkel összhangban Claudiu Pop kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspök szeptember 1-jével hároméves időtartamra kinevezte Vasile Tofană SJ-t a kolozsvári egyházmegye vikáriusává.

Ugyanakkor szintén hároméves időtartamra espereseket nevezett ki a püspök: Mircea Romulus Marţiant kolozsvári I. esperesnek; Călin-Florian Secheleat a kolozsvári II., valamint járai és bánffyhunyadi esperesnek; Cristian Goiat bethleni, besztercei és radnai esperesnek; Nicolae Țapot szamosújvári és dési esperesnek; Adrian Gheorghe Avramot láposi és ilondai esperesnrk; Marius Dumitru Cetghizant pedig szamosi esperesnek.

Szeptember 1-jén Gabriel Dumitru Manut a Kolozsvári Görögkatolikus Egyházmegyei Caritas igazgatójává nevezte ki a püspök ötéves időtartamra.

Szintén szeptember 1-jétől Mihai Frăţilă bukaresti görögkatolikus püspök általános helynöknek nevezte ki az 1978-ban Kolozsváron születetf Andrei Ștefan Mărcușt, akit 2011-ben szenteltek pappá. A kommunista üldözés alatt hűséggel görögkatolikusként kitartó családból származó pap szentelése óta Bukarestben teljesített szolgálatot mint püspöki titkár.

A Ferenc pápa által 2014. májusában felállított Bukaresti Nagy Szent Vazul Egyházmegye első püspöke a gyulafehérvári születésű Mihai Frățilă.

Forrás: catholica.ro