Médiás jutalomtábor Nagyváradon

1
594

Március elején Haladjunk együtt! címmel hirdetett pályázatot a hittan.ro honlap 7–11. osztályos diákok részére. A szinódusi folyamat nagy témáira, a közösségre, a részvételre és a misszióra épülő pályamunkák feltételezték a digitális világban való jártasságot, de az első három csapat tagjainak lehetősége nyílt az ilyen jellegű kompetenciák továbbfejlesztésére is. A pályázat fődíja ugyanis egy médiás alkotótáborban való részvétel volt.

A hittan.ro és a nagyváradi római katolikus püspökség által szervezett alkotótábort augusztus 24–27. között tartották Nagyváradon. A szervezők mindenekelőtt ismerkedési és az egyházi szolgálatvállalásban való megerősödési lehetőséget akartak biztosítani a résztvevőknek, de fontos szempont volt a nagyváradi egyházi életbe való betekintés lehetőségének felkínálása is, Nagyvárad nevezetességei megismerésének biztosítása és persze az írott és a digitális sajtó néhány műfajával való közelebbi ismerkedés, elsődlegesen az egyházi médiában vállalandó szolgálat céljával.

Az Oroszhegyről, Érmihályfalváról, Érsemjénből és Nagyváradról érkezett táborozók az érkezés délutánján püspöki szentmisén vettek részt a nagyváradi püspöki palota kápolnájában. Böcskei László váradi megyés püspök személyes hangon köszöntötte a fiatalokat és a kápolnához is kapcsolódó két vértanú püspök, Apor Vilmos és Bogdánffy Szilárd életpéldáján, valamint az aznap ünnepelt Bertalan apostol életpéldáján keresztül az elköteleződésre és a hivatástudattal vállalt szolgálatra buzdította őket. Ezt követően városi sétára indult a csapat. Első állomás a városban korábban működött orsolyita rend temploma volt, ahol Szabó Ervin várad-olaszi plébános hangulatos ismertetőt tartott a szerzetesek által hátrahagyott örökségről.

A Nagyvárad múltjával ismerkedők számára kihagyhatatlan Ady Endre váradi életének és munkásságának bemutatása. Erre a tábor egyik szervezője, Ozsváth Judit kolozsvári egyetemi oktató vállalkozott. Az esti séta során érintették Ady nagyváradi életének jelentősebb helyszíneit, majd a neki emléket állító múzeum előtt közös versmondásra is sor került. A sajtózást tanulni akaró fiatalok számára a vezető példaként állította a költő igényes publicista munkásságát, az írástudók felelősségének tudatos vállalását.

A tulajdonképpeni médiamunka másnap reggeltől kezdődött. A filmezés és fényképezés, valamint a digitális szerkesztőmunka fortélyaival Villányi Zoltán nagyváradi médiaszakember ismertette meg a résztvevőket. A rövidebb elméleti képzéseket terepmunkák követték, majd azokról visszatérve a műhellyé alakított Kanonok-sori teremben komoly szerkesztőmunka folyt.

Mivel a tábor a szinodalitás elveit is szem előtt tartotta, a terepgyakorlat során a helyi egyházi élet vezetőivel, egyes egyházközségek életével való ismerkedés elsődleges fontosságú volt. Ilyenformán videóinterjú készült a megyés püspökkel, a püspöki helynökkel, két váradi plébánossal és az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójával. A felvett és megszerkesztett anyagok helyben kiértékelésre kerültek.

A püspökség történésze, Lakatos Attila hangulatos helyszíni bemutatót tartott a püspöki székesegyházról és a közelmúltban felújított palotáról, illetve az abban berendezett egyházművészeti gyűjteményről. Eközben és ezt követően a történelmi városközpont különböző pontjain a fiatalok az épületfotózást gyakorolták. Este Benedek Ramóna hitoktató-szervező vezetésével az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójába látogattak el, ahol Karácson Tibor műsorigazgató vendégszeretét élvezték. A rádió működésével való ismerkedésen túl élő adásban való részvételre is lehetőségük nyílott.

Másnap ismét jelentős esemény részese lehetett mindenki. A szervezők egy térbe hívták a városban működő vagy működött szerzetesrendek képviselőit, és arra kérték őket, hogy kis kiállításban mutassák be közösségeiket.

A vincés és lazarista szerzetesek múltbéli és jelenlegi életét Szerafina vincés nővér ismertette, a mallersdorfi ferences nővérekét Rozita és Bonifácia nővér, a premontreiekről Lakatos Attila, míg az orsolyitákról Mátyási-Fischer Enikő hitoktató beszélt. Ezek után kerekasztalbeszélgetésen nyílott lehetőség a szerzetesi élettel kapcsolatos kérdések megfogalmazására, de a szerzetesek, illetve az ő képviselőik is bátran kérdezték a fiatalokat. A mindkét oldalt jól megmozgató párbeszédről, illetve az azt megelőző bemutatókról videóbeszámolót kellett készíteniük a táborlakóknak.

Este a lazarista szerzetesek által vezetett Szent Katalin-telepi templomban szentmisén vettek részt, majd a plébánia fiataljainak és papjainak vendégszeretét élvezték.

Utolsó nap az írott sajtó egyszerűbb műfajait gyakorolták Ozsváth Judit vezetésével, majd közösen rendezték be a terepmunkák képeiből összeállított kiállítást.

A kiállításmegnyitó egyben értékelés is volt, hiszen a képek hűen elbeszélték az együtt töltött idő hangulatát és a szakmai fejlődést is láttatták. A médiatábor zárómomentuma a Vakon Zsolt irodaigazgató által bemutatott szentmise volt. A jó Istenbe gyökerezésre, a mindig pozitív hozzáállásra, az egyházi szolgálatokra való elköteleződésre és egymás támogatására buzdító beszéd minden bizonnyal sokáig visszhangzik a táborozók lelkében. De emlékezetesek maradnak a búcsúzás pillanatai: a szoros ölelések, a könnyektől csillogó szemek, a hosszú integetés is.

A tábor minden napjának eseményeiről videóösszeállítás készült. A hittan.ro Facebook-oldalán elérhető, a fiatalok által készített kisfilmek is hűen tanúsítják: ez a hiánypótlónak számító, a Bethlen Gábor Alap támogatásával létrejött program nagyon-nagyon jól sikerült.

(oj)

Az említett napi videóbeszámolók elérhetők ITT, ITT, ITT és ITT.