Új szolgálati helyen

0
2404

Augusztustól foglalják el új szolgálati helyüket a főpásztor rendelkezése értelmében a gyulafehérvári főegyházmegye áthelyezett papjai. A hónap első vasárnapján dr. Kovács Gergely érsek iktatta hivatalába Márton József székelyudvarhelyi főesperes-plébánost. Augusztus 14-én, vasárnap pedig több településen történt meg a plébánosváltás: Kudzsíron Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő bemutatta a híveknek új plébánosukat, Kovács Józsefet, aki egyben a gyulafehérvári szemináriumi líceum lelkiigazgatója. Korondon a csíkmadarasi születésű plébánost, Balla Imrét fogadta új közössége a Tamás József nyugalmazott püspök által celebrált szentmise keretében, amelyen a falu szülötte, Farkaslaka új plébánosa, Oláh Dénes korábbi marosvásárhelyi főesperes is részt vett.

Szent Miklós püspöknek Székelyudvarhely fölé magasodó szentélyében, a hívek szeretett plébániatemplomában augusztus első vasárnapján iktatták be új hivatalába Márton József főesperes-plébánost. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ünnepélyesen szentmise keretében iktatta hivatalába a Borszékról, előző szolgálati helyéről érkezett hivatalába plébánost, aki egyben a kerület főesperese.

A székelyudvarhelyi plébánia közössége egyesülve a város és a kerület papságával közös szívvel imádkozott az Eukarisztia hálaadó áldozatában az új lelkipásztor gyümölcsöző szolgálatáért. Nyitott szívvel fogadták, megígérve, hogy életét imádságos lelkülettel kísérik.

Kudzsíron új plébános, Kovács József, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum lelkiigazgatója áll a hívek szolgálatára. Az eddig kézdivásárhelyi segédlelkész, Kovács József a főegyházmegye gazdasági igazgatójától, Veres Steliantól vette át a stafétát. Vasárnap a két lelkipásztor együtt mutatta be a szentmisét.

Új papjukat nagy tisztelettel fogadták Korond község elöljárói és az egyházközség tagjai, hiszen a szentmisén — amelyen sokan Csíkmadarasról is részt vettek — zsúfolásig megteltek a templom padjai. Szolgálatához testi-lelki erőt, egészséget és Isten áldását kérték és kérik a korondi hívek.

Balla Imre plébános megjegyezte, hogy csodálatosnak tartja a jó Isten humorérzékét, hiszen ő éppen egy olyan felcsíki faluból származik, ahol egykoron úgy tartották, hogy még a pap is fazekas. Bízik benne, hogy többek között a fazekasság művészetét is el fogja tudni sajátítani ebben a közösségben.

Péter Dávid, Csíkmadaras polgármestere egy, a csíkmadarasi templomról készült fotóval ajándékozta meg Balla Imrét, hogy bármerre is jár a világban, ez a kép mindig emlékeztesse arra a közösségre, amely sosem fogja elfelejteni. Az elöljáró továbbá köszönetet mondott Katona Mihálynak, Korond község polgármesterének azért a fogadtatásért, amelyben az új plébános részesült.

Fotók: Ilyés Imre

Forrás: székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia/Csíkmadaras község Facebook-oldala/Korond községi infók