Nicolas Poussin: Szűz Mária mennybevétele

0
587

A francia barokk stílus egyik kiemelkedő festője, Nicolas Poussin 1594-ben született Normandiában. Tanulmányait Franciaországban végezte. Több ízben tartózkodott és alkotott Rómában, de neve főként hazájában vált ismertté. Népszerűsége annak is köszönhető, hogy sikeresen magáévá tudta tenni az olasz mesterek festésmódját. Élete vége felé főként tájképfestéssel foglalkozott és festményei erőteljesebbé, dinamikusabbá váltak. 1665-ben hunyt el Rómában.

Itt egy olyan vallásos témájú munkáját szeretnénk bemutatni, amely Szűz Mária mennybevételét ábrázolja. Egyházunk tanítása szerint valljuk, hogy Mária halála után testével együtt a mennybe vétetett. Ezt a hitigazságot hivatott a műalkotás láthatóvá tenni.

A festmény 1649–1650 között készült el, ma a párizsi Louvre tulajdona. A dinamikus kompozíció a barokk kor jegyeit tükrözi. Az ábrázolt jelenetben négy angyal emeli a magasba Mária alakját, aki kitárt karokkal felfele tekint, ami az Istenre való nyitottság és a rá való hagyatkozás jele. A Szűzanya öltözetét a rózsaszín, a kék és a fehér színek dominálják. Ezen színek a szeretet, az öröm, a tisztaság és az Isten jelenlétének szimbólumai. Az alakok egymásba fonódva, kölcsönösen tartják egymást. Az angyalok Máriával együtt az égre tekintenek. A távolban a hegyek mellett egy város látképe tűnik fel, így nemcsak a magasság és emelkedés érzékelhető, de kapcsolat teremtődik a földi és a mennyei világ között is. Ezt a kapcsolatot Mária személye hozza létre, aki emberként Isten eszközévé mert válni azáltal, hogy igent mondott az ő hívására.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelenik a Vasárnap augusztus 21-i számában.