Szent Anna-hagyomány a nagypeleskei görögkatolikusnál

0
459

Szent Anna közbenjárásáért imádkoznak 149 éve minden Anna-nap tájékán a nagypeleskei görögkatolikusok — az ehhez a szenthez való könyörgés menekítette meg a falut annak idején a kolerajárványtól —, de az Istenszülő-ikon restaurálásának 10. évfordulójára is emlékeztek.

Örömének adott hangot ünnepi köszöntőjében Pallai Béla nagypeleskei görögkatolikus parókus a paptestvérekkel való közös ünneplés miatt. Az idei Anna-ünnepen Szmutku Róbert nagybányai esperes, a Szentháromság-plébánia plébánosa volt az ünnepi szónok, aki maga is megjegyezte: manapság már ritkaságszámba megy, hogy hétköznap olyan sokan elmenjenek templomba, mint amennyien ott voltak Nagypeleskén. Prédikációban felhívta a figyelmet arra, hogy észre kell venni az Isten által a családtagokban vagy barátban, távoli ismerősben vagy akár a szomszédban elrejtett kincseket, és felszínre kell hozni ezeket hit, remény és szeretet által. Beszéde végén Szent Anna közbenjárását kérte, hogy Istenre emelt tekintettel szép életet lehessen élni, és jó erőben építeni Isten országát.

A tíz órakor tartott szentmise után a gyülekezet a templom elé vonult, ahol már állt a zarándokoszlop, amelyiket az ünnep alkalmából szenteltek meg a papok és koszorúztak meg világiak. A nagypeleskei görökatolikus templom udvarán felszentelt, településnevekkel telerakott oszlop emlék a peleskei Istenszülő-ikon restaurálásának 10. évfordulójára, hatalmas emlékoszlop, amelyre azoknak a Mária-kegyhelyeknek a nevét tartalmazó településnév-táblák kerülnek fel, ahova az egyház valamelyik híve eljutott.

Fehér ünnepi palástjukat ezt követően feketére cserélték a papok, mert az ünnep gyászba fordult, kereszttel és a tíz éve hazatért peleskei Istenszülő-ikont felmutatva a falu temetőjébe vonult énekszóra a gyülekezet, imát és könyörgést bemutatni a 149 évvel ezelőtti kolerajárványban elhunytak lelki üdvéért.

Forrás: Szatmári Friss Újság , Nagypeleske Görögkatolikus Egyház Facebook-oldala