Röptető: érzelmi intelligenciát fejlesztő tábor gyerekeknek

0
906

A gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia Röptető címmel szervez élmény, mozgás, valamint zene alapú érzelmi intelligenciafejlesztő tábort 10−13 éves gyermekeknek 2022. augusztus 1−5. között. A Röptető egy komplex fejlesztő tábor lesz, ahol a gyermek önmaga megismerése és a társához való kapcsolódás révén fejleszti azon készségeit, amik által hatékonyabb és sikeresebb lehet a saját céljainak elérésében, kapcsolataiban, akár baráti, családi vagy iskolai téren.

Mi is a Röptető?

  • Lehetőség a gyermekeknek, hogy megismerjék saját működésüket, hogy miként hatnak a környezetükre, milyen lehetőségek szunnyadnak bennük, és ezeket miként tudják konstruktívan felhasználni, hogy sikeresebbek legyenek az előttük álló kihívások legyőzésében.
  • Fejlesztő tábor, ahol a résztvevő reálisabb önismeretre, nagyobb érzelmi tudatosságra és hatékonyabb kapcsolatépítési készségekre tehet szert.
  • Megoldás, ugyanis a jelen kor gyermekeinek kihívásait figyelembe véve aktuális, élő problémákra ad válaszokat.
  • Innováció, ami egy új ötletet, kreativitást és frissességet hoz a gyermek életébe.
  • Sikerélmény gyermeknek, szülőnek egyaránt.
  • Az öröm felszabadító érzése, hogy a hangomnak és a ritmusomnak helye van a nagy szimfóniában, a saját szerepemmel hatékony tudok lenni és kiteljesedni.
  • Integráció − mindenki szempontja fontos és beépíthető, az egyéni szükséglet nem deviancia, a Röptetőben nincs átlag.

A tábor tapasztalati tanulásra és élménypedagógiára épül, ötvözve a saját tapasztalatot a mozgás és a zene felszabadító erejét. Pozitív hatással van a gyermek beszédkészségére, az érzelemvilágára, erkölcsére, önbizalmára. Mindemellett erősíti a biztonságérzetét, a szeretve vagyok érzését, a nyitottságát és bátorságát.
A tábor alkalmazkodik a gyermekek szabadidős szükségleteihez, így a következő nyolc pillérre épül: 1. A gyermeknek lehetősége van pihenni. 2. Fontos, hogy megtalálja a szórakozás lehetőségét. 3. Legyen alkalma a megismerésre és a felfedezésre. 4. Legyen idő a „semmittevésre”. 5. Kapcsolatokat tudjon építeni és kapcsolódjon. 6. Megélje a közösséghez tartozást. 7. Találjon olyat, amibe szívesen és önként bevonódik. 8. Tudjon személyesen kiteljesedni a tábor programjában.

A tábor célja, hogy a gyermekek egy felszabadító, élménydús környezetben, fejlesszék saját önismeretüket és érzelmi intelligenciájukat. Ezáltal olyan készségekre tegyenek szert, ami segíti a mindennapokban a kapcsolataik hatékonyabb és konfliktusmentesebb felépítését.

A tábor időpontja: augusztus 1−5., hétfőtől péntekig reggel 9-től 17 óráig.

Helyszín: Szent István-plébánia, Gyergyószentmiklós

Részvételi díj: 450 lej/gyermek. (A résztvevők számára tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítanak.)

Jelentkezni 2022. július 29-ig lehet a 0742-025 527-es telefonszámon.

A helyek száma korlátozott (max. 22 fő), a helyek betöltése a jelentkezés sorrendjének figyelembevételével történik.

Forrás: A Szent István Ereklyéinek Átvitele-plébánia Facebook-oldala.