Ferenc pápa az európai fiataloknak: újítsátok meg az öreg földrészt

0
929
Ferenc pápa fiatalokkal a járvány előtt. Illusztráció: Vatican News

Ferenc pápa üzenetet küldött az Európai Unió Ifjúsági Konferenciája (EU Youth Conference) résztvevőinek, amelyben arra buzdítja őket, hogy legyenek vállalkozó szelleműek, kezdeményezők az ötletekben és a szeretetben, fürkésszék ki a másik gazdagságát, tekintsenek az igazságra. A pápa szívében továbbra is fájdalmasan jelen van az „abszurd háború”, amely Ukrajnában zajlik. „Mint általában, most is néhány hatalommal rendelkező ember dönt és fiatalok ezreit küldi el harcolni és meghalni”.

Reménnyel teli Ferenc pápa üzenete, amelyet az Európai Unió július 11–13. között Prágában megrendezett Ifjúsági Konferenciája résztvevőihez intézett. Az Európai Unió cseh elnöksége által támogatott kezdeményezés célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a fiatalok és a döntéshozók között, továbbá, hogy előmozdítsák a fenntartható és befogadó Európa melletti közös elkötelezettséget.

Ferenc pápa bízik a fiatalokban és reménnyel tekint rájuk

A pápa felhívása egyértelmű: a fiatalok alakítsák át a „régi kontinenst” egy „új kontinenssé”. Nem könnyű átmenetről van szó, de ahogy Ferenc pápa írja, a fiatalok „jó ütőkártyákkal” rendelkeznek.

„Figyelmes fiatalok vagytok, kevésbé ideologizáltak, hozzá vagytok szokva, hogy más európai országokban tanultok, nyitottak vagytok az önkéntesség tapasztalatára, érzékenyek a környezeti kérdésekre. Ezért érzem, hogy van remény” – fogalmazott üzenetében Ferenc pápa.

A fiatalok képesek arra, hogy új arcot adjanak Európának, de képesek arra is, hogy még messzebbre tekintsenek. Ferenc pápa üzenetében elidőz az „Európa” szó még kevéssé tisztázott etimológiáján és felveti a szuggesztív kifejezést. „eurús op”, vagyis „nagy szem”, „széleskörű tekintet”. A 2019-ben elindított kezdeményezésre, a Globális Nevelési Egyezményre utalva, amely a pedagógusok és az új nemzedékek közötti szövetséget célozza, a pápa arra szólítja fel a fiatalokat, hogy hallassák hangjukat.

„Ha nem hallgatnak rátok, kiáltsatok még erősebben, csapjatok zajt, minden jogotok megvan hozzá, hogy elmondjátok véleményeteket mindarról, ami jövőtöket illeti. Arra bátorítalak benneteket, hogy legyetek vállalkozó szelleműek, kreatívak és kritikusak.

A másik személy mindig gazdagságot jelent

A pápa által felvázolt út első állomása, hogy a fiatalok „megnyíljanak a befogadásnak”, a társadalmi beilleszkedésnek, mert a másik személy mindig gazdagságot jelent.

A „nagy szem” azért jó, hogy megnyíljon a többiekre – állapítja meg Ferenc pápa. A fiatalok soha, semmilyen okból se diszkrimináljanak senkit. Legyenek mindenkivel szolidárisak, ne csak azokkal, akik hasonlítanak rájuk, vagy akik látszólag sikeresek, hanem azokkal, akik szenvednek, bármilyen is legyen nemzetiségük vagy társadalmi helyzetük – hangsúlyozza az Európai Unió Ifjúsági Konferenciájának résztvevőihez írt üzenetében a pápa.

Továbbá inti őket: ne arra törekedjenek, hogy bekerüljenek egy elit tanulmányi környezetbe, hanem szerezzenek olyan tapasztalatokat, amelyek a személy, a közjó növekedésére nevelnek. A szolidaritásnak ezek az élményei változtatják majd meg a világot, nem pedig az exkluzív, vagyis kizárólagos és egyben kizáró elitiskolákban szerzett ismeretek – írja a pápa, igent mondva a kiválóságra, de nem csak egyesek, hanem mindenki számára. Arra szólítja fel a fiatalokat, hogy olvassák el a Fratelli tutti (Mindenki testvér) kezdetű enciklikáját, hogy növekedjenek testvériségben, valamint tanulmányozzák az Emberi testvériségről szóló dokumentumot, amelyet az Al-Azhar egyetem és mecset főimámjával együtt írt alá Abu-Dzabiban, hogy megismerjék saját magukat és a másikat.

Legyenek konkrétak a közös otthon védelmében

A pápa másik javaslata a közös otthon gondozására vonatkozik. Méltatja a fiatalok konkrét megnyilvánulásait, hozzátéve, hogy „most van itt a jó alkalom” a cselekvésre. Emlékeztet rá, hogy szükség van nem pusztán a fosszilis üzemanyagok, hanem olyan sok felesleges dolog fogyasztásának csökkentésére is. A világ egyes részein továbbá célszerű kevesebb húst fogyasztani. A pápa arra szólítja a fiatalokat, hogy olvassák el Laudato si’ kezdetű enciklikáját, hogy elkötelezzék magukat az átfogó ökológia támogatására.

„Ne hagyjátok, hogy elcsábítsanak benneteket a szirének, akik luxus életet kínálnak fel a világ egy kis része számára: legyen »nagy szemetek«, hogy lássátok az emberiség többi részét, amely nem korlátozódik a kis Európára; vágyakozzatok egy méltó és józan életre, luxus és pazarlás nélkül, hogy mindenki méltósággal élhessen a világon.”

Ukrajna, ahol abszurd háború folyik

Európáról szólva Ferenc pápa utal Ukrajnára, ahol „egy abszurd háború folyik” és ismét hivatkozik a testvériség fogalmára, hangsúlyozva, hogy az egységes Európa erőteljes békevágyból született. „Ha a világot fiatalok kormányoznák, nem lenne annyi háború: azok, akik előtt még ott áll az egész élet, nem akarják azt eldobni maguktól, hanem a maga teljes egészében meg akarják élni”. A pápa ismét erőteljes felhívást tesz a háború azonnali befejezésére:

„Most mindannyiunknak el kell köteleznünk magunkat, hogy véget vessünk ennek a háborús pusztításnak, amelyben szokás szerint néhány hatalommal rendelkező ember dönt és fiatalok ezreit küldi el harcolni és meghalni. Ilyen esetekben jogos a lázadás!”

Üzenetében a pápa a következő két fiatal példáját hozza fel, akiknek „nagy volt a szemük”: az egyik, Franz Jägerstätter, akit XVI. Benedek nyilvánított boldognak, egy fiatal osztrák földműves volt, aki katolikus hite miatt lelkiismereti okokból nem esküdött hűséget Hitlernek és nem indult el a háborúba. Ezért meghalt. Ugyanerre a sorsra jutott a szintén náciellenes Dietrich Bonhoeffer fiatal német evangélikus lelkipásztor és teológus is.

Keressétek az igazságot

Végül Ferenc pápa emlékeztet rá, hogy „önmagunk és a többiek, valamint a teremtett világ megismerése, végül minden kezdetének és végének az ismerete”. Arra buzdítja a fiatalokat, hogy keressék az élet értelmét, felfelé tekintve nézzenek a kezdetekre és a végre, mert nem élünk, ha nem keressük az igazságot. A fiatalok járjanak szilárdan a földön, de nyitott tekintettel a távlatokra és az égre, a Christus vivit (Krisztus él) fiataloknak szóló szinódus utáni apostoli buzdításnak is köszönhetően, majd meghívta őket a következő, 2023-ban Lisszabonban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra.

Ferenc pápa egy jókívánsággal zárta üzenetét: „legyetek vállalkozó szellemű kezdeményezők, akik képesek új ötleteket, új elképzeléseket életre kelteni a világra, a gazdaságra, a politikára, a társadalmi együttélésre vonatkozóan; de ne csak új gondolatokat keltsetek életre, hanem főleg új utakat, amelyeken együtt kell végig haladni. És legyetek nagylelkűek új életek nemzésében is, mindig és kizárólag csak szeretetből! Szerelem férjetek és feleségetek iránt, szeretet a család iránt, szeretet gyermekeitek iránt és szeretet Európa iránt, hogy legyen mindenki számára a béke, a szabadság és a méltóság földje” – ezekkel a kívánságokkal fejezte be Ferenc pápa üzenetét, amelyet az Európai Unió Prágában július 11. és 13. között megrendezett Ifjúsági Konferenciája résztvevőihez intézett.

Forrás: Vertse Márta/Vatican News