A család szeretetével gyógyítani a világot – Véget ért a családok világtalálkozója

0
721
Fotók: Molnár Miklós Csaba

„Családi szeretet: hivatás és út az életszentséghez” volt a témája a Családok X. Világtalálkozójának, melyet Rómában tartottak június 22−26. között. Jó volt kézzelfoghatóan is érezni és megtapasztalni, hogy az egyház öt napon keresztül különösen is a családokra figyelt, a családot ünneplte mint a hivatás és az életszentség bölcsőjét – írja az eseményről Molnár Izabella, aki már a helyszínről beszámolt az első napról, ezúttal pedig a találkozó további eseményeiről számol be. Az eseményen Romániát tizenegy család, egy lelkipásztor, valamint Pál József-Csaba temesvári megyés püspök képviselte, összesen 20 felnőtt és 19 gyerek volt a csapatban.

A Családok X. Világtalálkozójának része volt a június 23−25. között tartott pasztorációs kongresszus, melynek helyszínei a VI. Pál terem, a Lateráni palota és római plébániák voltak. Nemcsak tudományos teológiai-doktrinális tartalommal bíró előadások voltak, hanem a találkozás és a meghallgatás pillanatai. Az előadások legtöbbjét és a paneleket házaspárok tartották, együtt, egymást kiegészítve. A kongresszusnak jól átgondolt íve volt: első nap a családi szeretet, második nap a hivatás, harmadik nap az életszentség útja téma köré szerveződtek az előadások és tanúságtételek.

A bevezető előadás után a különböző panelekben sorra vett témák: hogyan dolgoznak együtt az evangelizációban a házastársak és a papok, a fiatalok és idősek; a nagyszülők szerepe a családokban. Papok és családok – két egymást kiegészítő és egymásért felelős hivatás. A családok közötti közösség építésének módjai. Mi történik a szeretettel a családban a megpróbáltatások idején (hűtlenség, elhagyás, megbocsátás)? Az apaság és anyaság témája, a keresztény család sajátos identitása és küldetése, a fiatalok szexuális nevelése, a digitális kor kihívásai, az egzisztenciális perifériák családjai – mind olyan téma, amelyre különösen figyelnie kell az egyháznak.

A kongresszusnak része volt a római plébániák által szervezett program, amelynek témája: Családi közösség, az egyházi közösség megélésének egyik stílusa. A küldöttségeket autóbuszok szállították a Róma különböző pontjain fekvő plébániákra, ahol a plébánosok bemutatták az egyházközséget, majd családok tettek tanúságot a közösségi életről. A romániai küldöttség a Kalkuttai Szent Teréz-plébánián tett látogatást. A több mint húszezer lelket tömörítő plébániaközösség hét éve épített templomot a lakónegyedben, amely találkozóhelye lett a szomszédos egyházközségeknek is: a templomépítést követően a kis közösségük naggyá és erőssé vált. A tanúságtételekben a családok arról beszéltek, mi hozta őket közelebb az egyházhoz: ahogyan a plébánia kísérte őket az életük fontos eseményeinél (gyerekek születése, elsőáldozás, szülők elvesztése, betegségek), arra indította őket, hogy ők is segítsenek. Szívügyükké vált, hogy ezt a családias egyházi közösséget tovább építsék, hogy minél több családnak második otthona legyen a plébánia. Sorsuk összefonódik a plébánia életével. Van olyan házaspár, amelynek tagjai 12 éve képezik magukat önkéntesen az egyházban való evangelizálásra. És mindez a saját személyes életükben is gyümölcsöző: maga a szolgálat sok erőt ad a házasságuknak, komoly erőforrást jelent számukra, mivel mindig közel hozza őket egymáshoz.

A román küldöttség részéről Viorel Codrea görögkatolikus pap és felesége, Ioana beszélt hétgyerekes családjukról, házasságukról, amelyet nagy kincsnek élnek meg. Pál József-Csaba temesvári megyés püspök megköszönte a családok tanúságtételét, és örömét fejezte ki, hogy ennyire reményteljes jövőt mutattak fel nekünk: ugyanis amilyenek a mai családok, olyan lesz a jövőnk.

Június 25-én reggel szentségimádással kezdtük a napot a VI. Pál teremben. A kánai menyegző eseményei mentén Jézus állandó jelenléte volt a fő gondolat. Az ő jelenlétét szeretnénk szemlélni a keresztény házastársak életében, hogy rácsodálkozzunk, hogyan változtatja a házasság szentségének kegyelme a férfi és nő közötti szeretet egyszerű vizét „jó borrá”, amely képes feltárni a világnak Jézus szeretetét az egyház és az emberiség iránt, és így ajándékká válik minden ember számára, bármely életállapotban éljen is. Az Úr be akar lépni mindannyiunk életébe, legyen szó párkapcsolatról, családról, egyénről, közösségről, hogy felfedje előttünk: ő az, aki mindennapi utunk kicsi és nagy történéseit rendkívüli események sorozatává alakítja. A házasság szentségének kegyelme által a vőlegény Jézus a keresztény házastársakkal marad, jelenvalóvá teszi magát házastársi kapcsolatukban. Még akkor is, ha mi, házastársak nem vagyunk ennek tudatában, vagy semmit nem érzünk belőle, ő meg tudja újítani a szeretetre való képességünket. Próbáljunk meg helyet adni neki!

Délután a pápai szentmise volt a kongresszus csúcspontja.

A pápa megbízást adott a családoknak

Vasárnap délben mintegy húszezer hívővel imádkozta el Ferenc pápa a déli Úrangyalát a Szent Péter-téren. Beszédében Jézus viselkedéséről elmélkedett, aki ellenséges környezetben is megőrzi nyugalmát, nem enged a haragnak, a neheztelésnek, a bosszúnak, és nem szűnik meg jót tenni.