Együtt keresik a válaszokat a papképzésben felmerülő kihívásokra

0
850

A romániai római katolikus papnevelés két központban zajlik. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék kispapjait készíti a papi életre, míg a jászvásári szeminárium a jászvásári és bukaresti egyházmegyék növendékeinek ad otthont a formálódás szakaszában. Évente tartanak találkozót annak érdekében, hogy összehangolva tudják végezni az oktatói-nevelői tevékenységet. Az idei találkozó házigazdája a jászvásári szeminárium volt.

A két intézmény közötti együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza, az elmúlt évtizedekben pedig a két szeminárium elöljárói és tanári kara évente kölcsönösen felkeresik egymást, meglátogatva egymás intézményeit, egyházmegyéit. Az évenként tartott találkozó célja, hogy összehangolva tudják végezni az oktatói-nevelői tevékenységet az egyház útmutatása szerint a jelen kor kihívásaink megfelelve.

Az idei évben a találkozó házigazdája a jászvásári szeminárium volt, akik vendégül látták a gyulafehérvári közösség négy képviselőjét: András István rektort, Diósi Dávid vicerektort, Oláh Zoltán intézetigazgatót és Lukács Róbert általános helynök, teológiai tanárt. A hétvége során a program résztvevői meglátogatták a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetemet, a régi és új püspöki székesegyházat, ugyanakkor az egyházmegye által fenntartott múzeumokat és intézményeket. A Ștefan Lupu rektor és munkatársai vendégszeretetét élvező küldöttség reggel közös szentmisét ünnepelt a vendéglátó szeminárium elöljáróival, tanári karával és kispapjaival, az este folyamán pedig Iosif Păuleț megyés püspökkel is találkoznak.

Az évente tartott találkozó jó lehetőség arra, hogy a két intézet közötti partneri együttműködést egyre inkább erősítsék, válaszokat keresve mindazokra a kihívásokra, amelyek a papképzésben felmerülnek, ugyanakkor a jó tapasztalatok és bevált gyakorlatok bemutatásával és megosztásával segítsék egymás munkáját, hogy az ország két római katolikus papnevelő intézete a továbbiakban is betölthesse pótolhatatlan szerepét az Anyaszentegyház javára.

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Facebook-oldala