A hit növekszik ma is

0
703

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”
Ezek az evangélium igéi.

Jn 16,12–15

Szentháromság vasárnapján a búcsúbeszéd egy másik, ismert részéről elmélkedünk. „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.” Jézusnak csodálatos érzéke van ahhoz, hogy mit, kinek és hogyan közöljön. Tudja, hogy a jó dolgok töméntelen kínálásával is lehet torkos lenni. Mesterien ért ahhoz, hogy miképp kommunikáljon az emberekkel életük különböző szakaszaiban. „Nem a sok tudással lakik jól a lélek, hanem a dolgok benső érzékelésével és ízlelésével” – írja Szent Ignác. Az igazságba belenövünk, a hit fokozatosan és lassan érlelődik bennünk. Jézus tiszteli a megértés és a befogadás folyamatát, és azt adja mindig, amire szükségünk van, amit képesek vagyunk felfogni. Jézus három évet tölt a tanítványok mellett. Tanítását sosem önálló, az élettől idegen tudásként adja át, hanem olyan bölcsességként, ami beleszövi magát az életbe és szorosan kapcsolódik a hétköznapi megéléshez. Jézus szolgálatában az élet és a hit kölcsönösen inspirálja egymást: az élet, a látható, megtapasztalt valóságon keresztül hoz be mindig egy olyan perspektívát, ami arról beszél, hogy Isten miképp van jelen, cselekszik az adott helyzetben. Jézus teológiája nem rugaszkodik el az élettől, hanem abba gyökerezik, és azzal összhangban bontakozik ki.

A megértésnek, az emberi fejlődésnek és befogadásnak a folyamatát Jézus még akkor is tiszteletben tartja, amikor már tudja, hogy nem lesz sokáig velük. Mély bizalom, remény él benne azzal kapcsolatban, hogy az elültetett mag kisarjad, és hogy az igazság Lelke, a Szentlélek elvezeti a tanítványokat és minket a teljes igazságra. A hit sosem statikus, hanem dinamikus, élő valóság, ajándék, mely folyamatosan növekszik. Jézus megadta számunkra mindazt, ami lényeges az üdvösséghez, ezzel együtt az evangélium igazsága nem egy múzeumi tárgy, hanem élő szerv, melyet gazdagítanak a különböző korok, teológusok, imádkozó emberek és kultúrák. Az igazság, melyet Jézus ad át nekünk, fokozatosan növekszik, mélyül az egyházban és az én életemben is.

Ebben a növekedési folyamatban vezet minket a Szentlélek, akit a Feltámadott ajándékoz nekünk. A Lélek feltárja nekünk a teljesebb igazságot abban az élethelyzetben, ahol épp vagyunk, az „itt és most”-ban. Mit tanított nekem Isten az elmúlt időszak eseményein keresztül? Hogyan formál engem a Lélek a különféle találkozásokon, embereken keresztül, hogyan visz közelebb a teljesebb igazsághoz? Hogyan szeretném őt megtapasztalni az életem jelenlegi állomásán, mire hív most a Lélek?

András Csaba SJ