Pünkösd vasárnapján bérmálkoztak a temesvári Milleniumi templomban

0
1093
Fotók: Bentan Costica Foto Video és a temesvári püspökség sajtóirodája

Pünkösd vasárnapján, június 5-én, a Temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban a város több plébániájáról érkezett 127 magyar, román és német nemzetiségű fiatal a bérmálás szentségében részesült.

A szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök volt, valamint Dirschl Johann általános helynök, a belvárosi plébánia plébánosa, Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, Temesvár-józsefvárosi plébános, Bakó László püspöki titkár, P. Barazsuly István szalvatoriánus szerzetes, az erzsébetvárosi plébánia plébánosa, Jäger Béla Temesvár-újkissodai plébános, Ciubotaru Simon Temesvár-szabadfalui plébános, Dumitru Daniel Temesvár-gyárvárosi plébános és Váncsa Csaba segédlelkész, valamint Valeriano Giacomelli, a Don Orione szereteskongregáció tagja koncelebráltak. A szentmise zenei szolgálatát a Millenniumi templom énekkara látta el Dumitresc Emil kántor irányításával.

Szentbeszédében a megyés püspök arra buzdította a bérmálkozókat, hogy fogadják nyitott szívvel a Szentlelket és működjenek együtt vele. Úgy fogalmazott: a Szentlélek, akit már a keresztségben megkaptunk, ma a püspök és az általános helynök kézrátétele által eljön a maga teljességében. A Szentlélek nem egy dolog, hanem egy személy. Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban: a Szentháromság harmadik isteni személye jön el hozzám, hogy belépjen az életembe – emelte ki magyar, román és német nyelvű homíliájában a főpásztor. Ezt követően a fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, majd bérmaszüleik kíséretében az egyházmegye püspöke és az általános helynök elé járultak, akik krizmával keresztet rajzoltak a fiatalok homlokára e szavak kíséretében: vedd a Szentlélek ajándékának jelét! A szentmise végén Pál József Csaba Isten kegyelmét kérte a bérmálkozókra, és főpásztori áldásban részesített minden jelenlévőt.

Forrás: A temesvári egyházmegye sajtóirodája