Fejlemények a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében

1
1129
Archív felvétel (Fotó: Szőcs Csaba)

A marosvásárhelyi katolikus iskola vezetősége, munkaközössége és a gyorsan reagáló szülők összefogásának köszönhetően a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, tanárai és kisegítő személyzete egyaránt a Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretében folytathatják tevékenységüket. A tanfelügyelőség rendelkezései június 1-től lépnek érvénybe. Rögös út vezetett idáig.

Amint arról tudósítottuk az olvasókat, május 4. óta bizonytalan helyzetbe került a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, miután a bukaresti Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette az intézményt létrehozó miniszteri rendeletet. Azóta folyamatos várakozás, bizonytalanság lengte körül az iskolát, de egyben bizakodás és reménykedés is. Ez utóbbit elsősorban Tamási Zsolt-József iskolaigazgatónak a közösségi médiában közzétett üzenete táplálta: „Mi mindannyian, az iskola tanárai, alkalmazottai, diákjai s a szülői közösség egy hete a shakespeare-i megfogalmazás szerint a lenni és nem lenni feszültségében tesszük a napi teendőinket. S közben a közösségi támogatás biztos tudatában külön erőt ad nekünk egy szentírási idézet, az Apostolok Cselekedeteiből: „De felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, s törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez: Izraelita férfiak! – szólt hozzájuk. – Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni! …. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe. Elfogadták érvelését.” (ApCsel 5,34–39) (…) Megkeressük és megtaláljuk Isten segítségével a lehetőséget a folytatásra. Mert TUDOM, mert az eddigi viharok sokszor tapasztaltam, hogy ahova sokan pontot akartak tenni, Isten segítségével mi vesszőt tettünk és fogunk tenni, mert nem ért véget az iskola története, újrakezdünk. Isten segítsége legyen velünk!” (Tamási Zsolt-József Facebook-üzenete május 14-én).

Az iskola bizonytalan helyzete hetente új kérdéseket hozott. Közben a diákok és tanárok legjobb tudásuk szerint tették a dolgukat az iskolában, valamint a tantárgyversenyeken is, ahol számos díjat és dicséretet szereztek. Az iskola valóságosan élt, létezett, működött, csupán papíron volt eltörölve a létezése. Ennek folyamatosan tapasztalták a negatívumait a diákok és tanárok egyaránt.

Május 11-i döntésével a Maros megyei tanfelügyelőség nem tette lehetővé az induló kilencedik teológia profilú osztályba készülő diákok számára a képességvizsga megszervezését, sőt a beiratkozást sem. Képességvizsga nélkül viszont a felvételi szabályzat szerint nem lehet diákot felvenni a vokacionális osztályokba. Ezért egy áthidaló megoldás született: a marosvásárhelyi katolikus iskolába felvételizni szándékozó diákok a székelyudvarhelyi Tamási Áron-líceumban tettek képességvizsgát május 20-án. Oda- és visszautazásukat a Keresztelő Szent János-plébánia alapítványa támogatta.

Május 24-én a Maros megyei tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa módosította a megyei beiskolázási tervet: a változtatás szerint a katolikus iskola cikluskezdő (előkészítő, ötödik és kilencedik) osztályai a Bolyai Farkas Elméleti Líceum jogi keretei között indulhatnak.

Május 30-án a tanfelügyelőségi vezetőségi tanácsa visszautasította a marosvásárhelyi városi tanács előzőleg felterjesztett megoldási javaslatát, vagyis azt, hogy a teljes katolikus iskola struktúraként a Bolyai-líceumhoz csatolódjon. Ehelyett a katolikus iskolát feldarabolva több intézményhez akarták csatolni, külön az elemi és gimnáziumi osztályokat, külön a líceumi osztályokat. Az iskola feldarabolását az iskola vezetőségének és a gyorsan reagáló szülőknek egyöntetű összefogása akadályozta meg: a rendelkezésre álló kevesebb mint két óra alatt a szülők 93,54 százaléka tett le erre vonatkozó írásos kérést a tanfelügyelőségre. A szülői kérések figyelembe vételével a tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa úgy döntött, hogy a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, tanárai és kisegítő személyzete egyaránt a Bolyai keretében folytathatják tevékenységüket. A tanfelügyelőség rendelkezései június 1-től lépnek érvénybe. Ennek értelmében a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai bolyais diákként fejezik be az idei tanévet, illetve ott kezdik meg az őszi tanítást, viszont a fizikai helyük nem változik: továbbra is a Klastrom utca 15. szám alatti ingatlanban folyik az iskola élete.

A város vezetésének és az érdekképviseletnek szándékában áll az iskola helyzetét megbízhatóan rendezni: „A következőkben szakpolitikusainkkal, az egyházzal és a helyi tanács RMDSZ frakciójával közösen újból létrehozzuk az iskolát. Bízom benne, hogy mielőbb megkapjuk a Legfelsőbb Bíróság döntését és tudni fogjuk, hogy milyen irányba kell elindulnunk” – nyilatkozta Kovács Mihály Levente, a maros megyei tanács alelnöke.

1 HOZZÁSZÓLÁS