Ferenc pápa: Sodano bíboros az egyház példamutató és szeretetreméltó embere volt

0
710
Angelo Sodano bíboros (AFP or licensors)

A pápa őszinte részvétét kifejező táviratában emlékeztet arra a hosszú szentszéki szolgálatra, amelyet a péntek este 94 éves korában elhunyt bíboros végzett: lelkipásztor volt, aki elhivatottan és fegyelmezetten élte meg küldetését. Államtitkárként 15 éven át vezette a vatikáni diplomáciát a nemzetközi közvetítések és békekezdeményezések terén.

,,Én is részesülhettem elméje és szíve ajándékaiból, különösen akkor, amikor a Bíborosi Kollégium dékáni funkcióját töltötte be.”

Ferenc pápa

A távirat sorai között kitűnik Ferenc pápa személyes emléke Angelo Sodano bíborosról, aki május 27-én este halt meg Rómában a Gemelli kórházban, ahol tüdőgyulladással kezelték, miután Covid-fertőzést kapott. A bíboros halálával a Bíborosi Kollégium 208 tagból áll, akik közül 117 a pápaválasztó és 91 nem választó főpásztor.

„Eljuttatni az Evangélium kovászát mindenhová”

„Angelo Sodano bíboros halála a hála érzését ébreszti lelkemben az Úr iránt, aki az egyház eme nagyrabecsült emberét ajándékozta nekünk, aki papságát nagylelkűen élte meg” – írja Ferenc pápa hosszú üzenetének elején. A gyásztáviratban felidézi a bíboros által 1991 és 2006 között betöltött „felelős megbizatásokat” a vatikáni diplomácián belül „a kényes államtitkári tisztségig”, valamint azt a „buzgalmat”, amellyel a „párbeszédet és a megbékélést” támogatta Ecuador, Uruguay és Chile nunciatúráin. „A Római Kúriában példás odaadással végezte küldetését” és „minden pozíciójában egyházilag fegyelmezett embernek, szeretetreméltó pásztornak bizonyult, akit az a vágy éltetett, hogy eljuttassa az evangélium kovászát mindenhová.”

A Maria Sodanóhoz, az elhunyt húgához intézett gyásztávirata végén, a pápa kiemeli, hogy imádkozik a bíborosért és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat és Asti városának közösségét, ahol Sodano bíboros megkezdte szolgálatát. Továbbá háláját fejezi ki a Szent Márta-ház nővéreinek, akik szeretettel gondozták őt.

Sodano bíboros temetését május 31-én, kedden délelőtt 11 órakor tartják a Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál. Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja vezeti a szertartást, amelynek végén Ferenc pápa végzi el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát.

Életrajza

Angelo Sodano egy hat gyermekes család második gyermekeként született Isola d’Asti-ban, az észak-olaszországi Piemont tartományban 1927. november 23-án. Szülei, Giovanni és Delfina Sodano jelentősen hozzájárult az egyház és az állam életéhez. Édesapja 1948 és 1963 között az olasz parlament tagja is volt, három cikluson keresztül. Filozófiai és teológiai tanulmányait az asti püspöki szemináriumban végezte, majd két diplomát szerzett Rómában: a Pápai Gergely Egyetemen teológiából és a Pápai Lateráni Egyetemen kánonjogból. 1950-ben szentelték pappá, papságának első éveit Astiban töltötte, ahol dogmatikát tanított és ifjúsági pasztorációt végzett. 1959-ben Angelo dell’Acqua bíboros, az akkori államtitkárhelyettes hívta meg a szentszéki szolgálatra.

A Pápai Egyházi Akadémia elvégzése után az ecuadori, uruguayi és chilei apostoli nunciatúrákhoz rendelték a nunciatúra titkárának. 1968-ban visszatért Rómába, ahol egy évtizeden át az Egyházi Közügyek Tanácsában szolgált. A Szentszék missziójának tagjaként ellátogatott Romániába, Magyarországra és Kelet-Németországba. 1977-ben VI. Pál pápa érsekké és Chile apostoli nunciusává nevezte ki. Tíz éven keresztül szolgált a latin-amerikai országban, elősegítve a Chile és Argentína közötti pápai közvetítést. 1988-ban II. János Pál pápa visszahívta Achille Silvestrini bíboros helyébe az Egyházi Közügyek Tanácsának titkáraként. Egy évvel később, amikor hatályba lépett a „Pastor Bonus” apostoli konstitúció, Angelo Sodano érsek a Szentszék államközi kapcsolatainak titkára és kiemelten az Oroszországért létrehozott Pápai Bizottságnak szentelte magát, amelynek elnöke volt.

Különböző nemzetközi találkozókon képviselte a Szentszéket, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia külügyminiszteri találkozóin. 1990 decemberében államtitkár-helyettesi tisztséget kapott, és 1991. június 29-én, egy nappal azután, hogy a lengyel pápa bíborossá kreálta, vatikáni államtitkár lett. 2002-ben a Bíborosi Kollégium dékánhelyettesévé választották.

Sodano bíboros részt vett a 2005-ös konklávén, amelyen XVI. Benedeket választották meg, aki megerősítette államtitkári tisztségében, és jóváhagyta a Bíborosi Kollégium dékánjává való megválasztását, amelyet addig a pillanatig maga Joseph Ratzinger bíboros töltött be. Néhány hónappal később a pápa elfogadta lemondását az államtitkári posztról, ahol Tarcisio Bertone bíboros követte. Ferenc pápa 2019-ben elfogadta Angelo Sodano bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni posztjáról.

Forrás: Vatican News