Megújulni Krisztusban – Ifjúsági találkozó a szinodalitás jegyében

0
1048
Fotók: Hittan.ro Facebook-oldala

Regionális ifjúsági találkozókat szerveznek egymást követő hétvégeken a nagyváradi egyházmegyében a szinodalitás jegyében. A programsorozat május 21-én, szombaton a negyedik állomásához érkezett: ezúttal a szilágysomlyói esperesi kerület fiataljai találkoztak egymással a szilágysomlyói plébánián.

A Megújulni Krisztusban mottójú találkozó is a korábbiak programját követte: a közös imával, ismerkedéssel való kezdés után Szűcs Attila szilágycsehi plébános a mottó üzenete jegyében tartott előadást, majd a hallottak mentén kiscsoportokban beszélgettek tovább a résztvevők. A program a Böcskei László megyés püspök fő-, és a kerülethez tartozó plébánosok koncelebrálásával, valamint a fiatalokkal együtt bemutatott szentmisével folytatódott. Szentbeszédében a főpásztor a belső megújulás és a tanúságtétel fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a szavakkal, jócselekedetekkel, áldozathozatallal vagy bármilyen más módon vállalt tanúságtétel a Jézus iránti szeretetet közvetíti a világnak és képes mások életének megváltoztatására is. „Legyetek bátrak és járjatok az Úr útjain!” – buzdította a fiatalokat Böcskei László püspök.

A főpásztorral töltött perceket ajándékként élték meg a hittanosok. A közösen elfogyasztott ebéd után hat csapatban járták végig a „kincskeresés” állomásait, ezek mindegyikénél kreatív feladatok várták őket. Utána minden csoport egy, a húsvéti eseményekhez kapcsolódó bibliai részről beszélgetett, majd ahhoz kapcsolódóan kis dramatizált jelenetet mutatott be. A közel 50 szilágysomlyói, kárásztelki, selymesilosvai, sarmasági, szilágycsehi és krasznai hittanos részvételével zajlott program két tanúságtétel meghallgatásával, majd egy közös csoportkép készítésével zárult.

Forrás: Hittan.ro